All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Viktiga lagar och förordningar

plan- och bygglagen:

§ 83 pooler, brunnar och dammar "Poolen och brunnen måste alltid säkras så att barn hindras från att falla in i dem. Brunn eller damm som kan förorsaka en särskild fara för barn kan kräva att kommunen fyller på eller på annat sätt säkerställer inom en föreskriven tid. Påfyllning kan inte utföras om brunn eller damm krävs för vattenförsörjning. Dammar som omfattas av vattenresurslagen ska säkras enligt reglerna i vattenresurslagen. Markägaren ansvarar för att anläggningarna säkras som nämns i första stycket. "

Guide till tekniska föreskrifter (TEK)

§ 7-48 - Säkerhet mot drunkning

3. Dam nära byggnader staket runt brunnen eller damm kommer att gå ända ner till området, åtminstone 1, 5 meter hög och har en solid grund. Port eller port måste ha fast lås eller annan stängningsenhet. Staketet med grind eller grind ska vara gjord av fasta material och vara så nära att barn inte kan komma igenom det. Skal, överhäng, lock, lås och staket med grind eller grind måste hållas i gott skick. Detta betyder inte att du måste bifoga poolen eller dammen om du har en godkänd staket / inhägnad runt tomten annars. Poängen är att förhindra små barn att komma in i tomten och drunkna i dammen eller poolen. En konstgjord anlagd damm körs under samma regler som poolen, men här dammen storlek och djup rekord.

ADVERT

Mest populära