All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Om du märker pipeline

->

Foto: Colorbox. Ring 110 om du märker en brinnande brand

Varje år brinner det i flera tusen rör i landet. , gör följande:

- Ring brandkåren på telefonen 110.

- Ta ut alla människor och djur ur huset.

- Stäng spjället, ugnsventilerna och skorstenarna. Stäng dörren till eldstaden om möjligt.

- Kontrollera tak och golvavskiljare för rökutveckling. Rök kan indikera att röret är sprickat och att elden kan sprida sig. Om så är fallet, rapportera det här till brandkåren när de anländer.

- Ställ upp stege till taket för brandtjänsten medan du väntar.

- Försök inte att släcka elden själv. Du kanske vill foga trästrukturen med slangen för att förhindra att den skjuter ut, men spola inte den direkt eftersom den kan brista.

- Skaffa eld och sopmaskinen för att kontrollera om skorstenen är skadad efter brand.

Källor: Haugesund Brandstation

TrygVesta

Rörexperter

ADVERT

Mest populära