All egendom: trädgård, kök, inredning >> Konstruktion

Ett hundra tusen nya hål i riket?

Standard Norge anpassar för närvarande två viktiga konsultationsförslag om fuktmätningsstandarder som många byggföretag måste ta hänsyn till. prNS 3511 för fuktmätning i betong prNS 3512 för fuktmätning i trä. I beskrivningsstandarden NS 3420 har redan beskrivits beskrivande texter som antar att dessa nya mätmetoder ska följas.

Reviderad av inmatning

Standard Norge har fått flera insatser om svagheter i dagens mätmetod för relativ fuktighet i betonggolv . De har därför beslutat att denna specifika mätmetod bör revideras och omarbetas helt.

- Eftersom det befintliga, kommer också den nya mätmetoden kommer att riktas mot en undersökning före läggningen av ytbeläggningen på nyligen placerade betonggolv, men man kan också tänka sig att metoden kan användas i samband med kraven, säger projektledare José S. Delgado Standard Norge.

viktigt hjälpmedel

Användning av standarder är ett bra verktyg för att begränsa omfattningen av fuktskador, eftersom de kan ge industrin klara och entydiga beskrivningar av hur fukt ska hanteras under byggtiden. NS 3420 T 2013 Målning och beläggningsarbetet därför refererar till de vanliga förslagen PRN 3511 Mätning av relativ fuktighet (RH) av betong och PRN 3512 Mätning av fukt träkonstruktioner under byggnadsfasen

- som ett resultat av de två standarderna kommer bland andra krav på utrustning, mätmetoder och dokumentation, och rådgivare kommer att kunna hänvisa till dessa i de allmänna specifikationerna, nämnda Delgado.

Läs också:

6 skäl vi älskar stiliga män

Snekker har blivit röstat som det sexigaste yrket man kan ha. Här är sex skäl till varför vi crave killar som vet konsten att swing ...

Betydligt strängare

- Om de normer som fastställts så att de sänds ut på remiss, kommer byggbranschen fick genomföra och dokumentera ett par hundra tusen fuktmätningar i trä och betong varje år från och med 2015, och kraven på hur varje mätning ska utföras blir betydligt strängare, säger Seniorforskare Sverre Holøs vid SINTEF Byggforskning.

- Det finns ingen tvekan om att de nya standarderna kommer att leda till mer noggrann dokumentation och möjliggöra bättre säkerhet mot införande av skadlig fukt. De som inte har förberett sig för denna verklighet kommer troligen att finna att både mätningarna själva och inte minst följden av överdriven fukt kan kosta mycket arbete och pengar, fortsätter Holces.

Besparingar i term

- Mätningen är kanske dyrare jämfört med vad som görs i dag, men mätresultaten är mer tillförlitliga och jämförbara varefter alla mätningar som gjorts i enlighet med en standardiserad metod.Detta ger besparingar på lång sikt, eftersom det finns färre fuktskador och därmed färre diskussioner och tvister i efterhand, säger Delgado.

Granskning och diskussion

SINTEF uppmuntrar någon bygger att bekanta sig med de föreslagna normerna redan i samrådsperioden och att få på den nationella fukt seminarium där det kommer att bli en översyn och diskussion av förslagen.

Andra ämnen som kommer att belysas på seminariet inkluderar obligatoriska bostadsförsäkringsrapporter, inomhusklimat, inre isolering, radonskydd, avloppsskador, våtskador i våtrum och vattenbehandling.

Läs också:

Hur man undviker svampdump

Svamp kan orsaka allergier och bidra till andra sjukdomar. På så sätt undviker du att gjuta.

Nationellt fuktseminarium kommer att äga rum torsdagen den 10 april 2014 kl. 08. 30-16. 30 vid Ullevaal Business Class (UBC), Ullevål Stadium. Registreringsfristen är 3 april.

Mer information här.

ADVERT

Mest populära