All egendom: trädgård, kök, inredning >> Badrum

Hål i membranet ger ett hål i din plånbok

Foto: Colourbox

->

Lars Gulbrandsen i FFV rekommenderar folk att använda godkända företag. - Då får du ett kontrakt och en garanti på hela jobbet. Johnny Almvang.

Damp och röra i badrummet är inte bara hälsofarligt, det är också dyrt att fixa problemet. Men vänta inte på att försäkringsbolaget täcker kostnaderna.

- Vi får många förfrågningar om detta, och det finns en annan del som inte är medvetna om att försäkringen inte täcker skador som uppstår på grund av läckage i membranet. De flesta människor tror nog att de får de reparationer som täcks av försäkring eller genom kooperativ eller gård ägare, säger Oddvar Stensrød, biträdande chef på Gjensidige.

Täcker inte långvarig fuktskador

norska försäkringsbolaget täcker för närvarande bara skador som orsakats av plötslig flykt från rörledningen, inte fuktskador orsakade av problem med läckande VVS.

- Den vanligaste läckage i ett vått eftersom membranet är läckande, i samband med ett avlopp eller rörgenomföringar, sådana att fukt penetrerar. Kunden är ansvarig för densiteten i våtrum, och skador orsakade av spill på golv eller nedfukting vägg täcks inte av försäkringen, sade Stensrød.

Om du har ett badrum som är mer än fem år måste du räkna med att ta kostnaderna själv. Men om spill och skräp har lett till skador utanför våtrummet, kan det ofta vara till hjälp att få.

- Generellt gäller företag skada till tredje part eller när fukten tvingas ut i ett annat rum, till exempel i lägenheter, där det läcker ner till nästa dörr och det kommer att skada taket. I sådana fall täcker vi skadan med en granne eller i rummet under eller upp, men det är inte att reparera skador i våtrum, säger Stensrød.

Femårs tidsfristen för överklaganden

Om badrummet är nytt, det vill säga mindre än fem år gamla, står dig starkare.

- Om problem uppstår har du vanligtvis en fem års garanti i förhållande till arbetstagarlagen. Vissa företag har egen förlängda garanti om tio år, säger Lars Gulbrandsen i FFV.

Faktureringsperioden börjar löpa så snart jobbet är klart. Ofta kan det ta lång tid innan du märker fuktproblemet, eftersom skadorna vanligtvis är dolda bakom kakel och liknande. Därför är det viktigt att du annonserar genom att skicka ett skriftligt klagomål till hantverkaren så snart du märker problemet.

Enligt konsumentrådet har hantverket både rätt och skyldighet att korrigera en brist. Mekanikern ska betala för korrigeringen, men korrigering kan endast göras gällande om det inte ger hantverkare oskälig kostnad eller olägenhet. Om hantverkaren väljer att inte korrigera defekten kan du kräva en prissänkning som motsvarar vad det kostar för att få felet rättat. Observera att kostnaderna måste överensstämma med hur viktigt det är för konsumenten.

Fortsätt klagomålet Enligt Gulbrandsen i FFV kan det ibland vara oenighet om var felet ligger.

- Det kan vara ett problem om du har använt en hantverkare för membranet och en annan till plattan om senare problem uppstår. Då kan det lätt diskuteras efteråt som har fel med felet, säger Gulbrandsen, som rekommenderar konsumenterna att använda ett godkänt företag. - Då får du ett kontrakt och en garanti på hela jobbet.

Det är inte nödvändigt att ge upp om hantverket misslyckas med klagomålet. Om du inte håller med de som har gjort jobbet har du möjlighet att överklaga dem till konsumentrådet. Om konsumentrådet inte hittar en lösning kan saken hänföras till konsumenträttskommittén.

ADVERT

Mest populära