All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Så tomtebloss du gipsskivor

STRIPER: Det finns papper som gäller. Här är papperet rätt sida upp Foto: Foto: Øivind lögn

Show: Push men spiken för att avgöra om filler botas Foto: Foto: Øivind lögn

Vi har tidigare beskrivit hur man monterar gipsskivor som ett proffs.

Sedan måste gipsskivor glittras.

Den skrämmande gnistan gips eller gips tak är att man inte se om du gjort rätt tills du har tagit ett par lager av färg, eller när den vackra tapeten är på plats.

- Folk gör mestadels samma misstag att spara tid, vilket resulterar i motsatt, förklarar Svein Nedberg Hansen, målarmästare i utprøvningsavdelingen på Jotun.

Felaktiga remsor

Enligt målaren är glasfiberremsor förbjudna. Det ger ett svagare skott än ett pappersband gör. Dessutom uppfyller en sådan led inte brandkrav.

Papper är bäst. Genom att använda rätt gnista blir en gipsskiva med pappersremsor lika starka som plattan.

Riv av en längd som är lite för kort.

Sätt sedan gnistan i fogen, dra av gnistan och sätt på remsan. Dra sedan över med gnistan så att all luft bakom remsan försvinner.

Läs också: Hur fixar saker i gipsvägg

mjuka förband

är det för stora luckor där du ska gnistrar massa torkar på utsidan av fragmentering. På baksidan kommer det att torka mycket sent och samtidigt krypa.

Då ser allt ut sträckt ut när du är klar, men efter några månader får du sprickor eller sprickor i lederna.

Kontrollera med nageln. Om det finns sprickor som är större än tre millimeter, använd självhäftande mousserande massa. Det torkar utan luft, och tjocka lager botar på en dag.

Innan spetsen i nästa omgång sätts spiken i fogen. Då vet du om det är svårt.

Läs också: Fixa hålet i gipsväggen

För mycket gnist

Detta är ett fel som orsakar för mycket arbete och en dålig vägg.

Sparkling ska läggas i tunna skikt. Annars torkar det bara på toppen. En vanlig gipsplåtförsegling ska glittras i minst tre omgångar.

Först sätter du in remsan. Sedan två rundor till.

Om du lägger dessa lager för tjocka, böjer den färdiga leden bort när du är klar. Då har du ett hård pussjobb framför dig om det kommer att se bra ut.

Ge utrymme. Lösningen är att glittra, men samtidigt göra plats för nästa omgångar med gnista.

Den enkla metoden är att sätta gnistan över fogen och kontrollera om den passerar genom ljuset.

För varje lag du gnistrar, gå lite bredare. Då undviker du att få två sparkande kanter ovanpå varandra.

Ändra till en bredare spark i sista omgången.

LIFTSCRIPT: Sätt säkringen över och kontrollera att ljuset kommer igenom de två första lagen. Foto: Foto: Øivind Lie

Ugly Corners

TRE GRÄNSER: Sparkle lite bredare för varje gång.Då undviker du att få två kanter på varandra. Foto: Foto: Øivind Lie

PAPPER: Var försiktig så att du inte skär i hörnet när du fyller på papper. Foto: Foto: Øivind Lie

BRETT: Fäll upp papperet innan du lägger det. Om det vrids, dra ut den krokiga delen och ladda om. Foto: Øivind Lie

PENE HJØRNER: När du glimmar för andra gången, ta ena sidan först och låt den torka. Sedan gnista du den andra. Foto: Foto: Øivind Lie

Särskilda inre hörn är svåra att bli snygga och starka. Det är ofta eftersom insättningen av papperet kommer att ske i fogen så att det blir buckalt eller för hårt för att ge runda hörn.

Ta en sida i taget.

Det första du gör är att riva av en papperslängd. Det borde vara lite för kort. Vik det i förväg och se till att det markerade spåret är ute.

Sedan sätter du i gnistan, dra av och lägg i papperet. Om det är skevt, försök inte åtgärda det. Dra sedan ut den lutande delen och sätt in den igen.

Gnista för andra gången, gnista bara den ena sidan och låt den torka.

Sedan glimmar du på andra sidan, med bra faciliteter i den sida där gnistan har torkat.

Slutligen lägg till ett sista skikt av gnista.

Krokiga hörn

Utvändiga hörn kan snabbt vara krökta och vridna. Det beror ofta på att hörselkonsolerna är felaktigt monterade.

Hämta det.

Istället för att dra åt det på ena sidan, vrid du först på varje sida uppåt. Då kläms konsolen rätt i hörnet hela vägen. Sparkle tre gånger, och lite bredare för varje gång.

Damm över allt

Om du har använt för mycket gnistr, blir det slipande jobbet formidabelt och du slipar också som en vild man, det finns damm överallt när du är klar.

Jobb enkelt och roligt.

Först och främst finns en slipskiva och förlängningsaxel som gäller. Använd 120-korns papper och lägg i många lager när du gradvis avtar. Åtgärda å ena sidan att allt papper är inriktat på brädet så att det är lätt att borsta i hörnen.

Puss i längdriktningen med lätt tryck på mitten och lite hårdare på kanterna.

Gör du det jämnt och lugnt, så kommer du att se att dammet faller ner till golvet och inte snurras runt i rummet.

Var försiktig så att du inte gnuggar kartongen på gipsskivan, då måste de gnista.

ADVERT

Mest populära