All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

För att ställa in hyran

Text: Linda Ørstavik Öberg.

Innan du hyr ut, tänk noga på vilket kontrakt du ska använda och kontrollera om det är ett mål. Då kan du börja tänka på vad hyreskostnaden ska vara.

Det är också tillrådligt att förstå vilka regler som gäller för bestämning och ökning av hyran, så att du inte ställer upp hyran mer än du är tillåten.

Liten bearbetning kan spara dig mycket arbete och förtvivlan senare.

Fastställande av hyran

Bostadslagen har inga regler om hur hög hyran kan vara, men det finns givetvis vissa riktlinjer. Enligt bostadslagen är det förbjudet att komma överens om en hyra som är orättvist i förhållande till marknadshyran. Det framgår även av hyreslagen § 3-1 att hyran måste godkännas ett visst belopp, så kan det till exempel inte kommit överens om att hyresgästen ska betala en andel av fastighetsskatt och driftskostnader, kabel-TV, bredband och trappa.
- Det finns undantag till hyresvärden kostnader för bränsle, el, vatten och avlopp när avgiften betalas av uppmätt förbrukning, för här kan man överens om att dessa ska betalas för faktiska kostnader på hyresgästens förbrukning, säger advokat linje A. Parelius i Huseiernes Landsforbund .
Kom ihåg att när det inte är överens om att el och bränsle betalas som tillägg till hyresgästen, måste detta inkluderas i hyran. Och det är inte tillåtet att ta mer än en månads förskottsuthyrning.

Indexering och nuvarande hyresnivån

Hyreslagen tillåter hyran kan justeras i enlighet med konsumentprisindex varje år, även om detta inte har avtalats i förväg. Men notera att förutsättningen för indexering är att det har gått ett år från hyresavtalet eller att det har varit ett år sedan hyran senast reglerades. Nuvarande konsumentprisindex uppdateras en gång i månaden hos Statistiska centralbyrån och hyresgästen måste meddelas minst en månad innan hyresbytet genomförs.

- Även hyran index justeras årligen, båda parter kräver också en anpassning till "nuvarande hyresnivån" när hyres har pågått i mer än två år och sex månader, säger advokaten.

Regleringen av hyran av ett hus måste meddelas sex månader i förskott, så genomförandet av husets hyror kommer endast att vara efter tre år. Därefter justeras hyran upp eller ner, som genomsnittet av hyran i alla liknande leasingavtal med liknande villkor. Gjengs uthyrning är således inte marknadslägenhet men genomsnittlig hyra och statistik utarbetas för både marknadslägenhet och sänguthyrning i de flesta större städer. När hyresavtalet löper ut är det självklart gratis att reglera hyran efter marknadshyra.

minnas skrit överenskommelse

Du bör ha en uppfattning om hur länge du ska hyra ut fastigheten, och du bör se till att ha ett skriftligt hyresavtal för att undvika meningsskiljaktigheter senare.

- Hyresvärdens viktigaste uppgifter är i tid innan hyran börjar. Hyresvärden bör begära referenser, och bör kontrollera referenserna. Det är inte svårt att se ut som en bra hyresgäst på displayen, det är bara när hyran har börjat att några mindre bra sidor uppträder, säger advokat Line A. Parelius i Huseiernes Landsforbund.

Kom ihåg att om du hyr ett loft eller tomt i ett friliggande eller parhus och du bor i byggnaden, då minst ett år.

Minimiperioden är tre år om du hyr en annan typ av boende.

Ett av fördelarna med ett tidsbegränsat avtal är att du i grunden vet hur länge huset kommer att hyras till den person du har ingått.

Om du väljer ett avtal utan tidsbegränsningar och utkastsklausul kan du riskera att hyresgästen bor även om du planerar att sälja och vill ha dem.

Leaders termineringsskydd är mycket stark, men varierar beroende på om du hyr rum i eget hem eller separat lägenhet.

Vid avtalets slut är du också fri att eventuellt uppskatta hyran för marknadshyra.

Säkerhet som säkerhet

Det kan avtalas att hyresgästen betalar en insättning och det kan inte vara mer än sex månaders hyra. Mellan en och tre månader är hyran vanligast.

En insättning måste placeras på ett separat bankkonto i Leaderens namn och så länge som leaset varar, har ej ägaren eller hyresvärden tillgång till dessa pengar utan den andra partens samtycke.

Kostnader som är förknippade med skapandet av konto ska betalas av hyresvärden.

- Hyresvärden ska se till att hyresavtalet är undertecknat och insättningen har skapats innan hyresgästerna får nycklarna till hyresavtalet, säger Parelius.

Insättning är en enkel garanti för hyresvärden, vilket säkerställer att det finns pengar om hyresgästen inte betalar eller skadar fastigheten.

Felaktig betalning?

Om en hyrestagare inte betalar en hyra enligt överenskommelse i tid, kan en utkastsklausul i avtalet kräva att personen kastas ut.

- Hyresvärden måste börja genom att ge hyresgäster ett skriftligt meddelande att flytta eller betala inom två veckor. Om hyresgästen inte överensstämmer med förfrågan kan hyresgästen begära att makan avvisas, säger Parelius.

Utarbetandet tar 6-10 veckor efter lagen, och behandlingstiden läggs till. Brist på hyra kan täckas av depositionskonto.

Observera att om du som hyresvärd tar bort tillgångar eller hyresgäster på egen hand, kan du faktiskt riskera böter och fängelse - även om hyran inte betalat för dem.

ADVERT

Mest populära