All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Så att du kan spara energi

Det är Enova bakom den kampanj som redan har pågått ett tag, men kommer att fortsätta med förnyad kraft när höst igen infogar. Syftet är att uppmuntra dem som äger ett hem byggdes på 1960-, 1970- och 1980-talet för att rehabilitera och efter isolera sina hus.

"A välisolerat hus resulterar i lägre energikostnader och öka komforten. Samtidigt ökar värdet av bostäder och sparar miljön", enligt ett meddelande från president Nils Kristian Nakstad i Enova.

Allt han får fullt stöd från olje- och energi Terje Riis-Johansen, som själv är utbildad snickare. "De villaägare kommer snabbt att märka att huset är tätt och bättre isolerade, och de kommer också att märka det i plånboken genom lägre elkostnader. Samtidigt Vi sparar värdefull energi och hjälper till att minska klimatutsläppen ", säger Riis-Johansen i samma meddelande.

Bränder för kråkor

Under perioden diskuterades 600 000 bostäder i detta land. Sedan dess har byggreglerna förändrats avsevärt. Det betyder att äldre hem är otillräckligt isolerade och att de i stort sett misslyckas. Om en stor del av dessa husägare följer Enovas råd, finns det mycket energi som kan sparas.

- Enova har varit mycket framgångsrik vid beräkningen av energimål vid denna rehabiliteringskampanj. SINTEF har beräkningar som visar en energipotential på upp till 50 miljoner kilowattimmar och även

är en konservativ uppskattning, säger Nils Kristian Nakstad i Enova.

En liten mängd ansträngning i taket kan bidra till att minska energifakturering. Foto: Glava

Enova hoppas därför att isoleringskampanjen kan stimulera flera tusen husägare att genomföra rehabilitering. Vinsten från att isolera fastigheten är stor och husägare kommer att tjäna pengar de har spenderat för rehabilitering om några år. Förutom minskade uppvärmningskostnader under de kommande åren kommer husägare omedelbart att märka högre bostadskomfort.

bidrag eller mindre

- Detta är en viktig åtgärd, sade marknadschef i Glava, Øystein Kvam.

- För det första tog myndigheterna hand om behovet av att byta fönster. Nu är det efterisolering som är på schemat. Detta är en stor kampanj som följs upp med reklamfilmer på tv och annonser i tidningar och tidskrifter. Minst 10 miljoner kommer att spenderas på kampanjen, och alla branschorganisationer är involverade så att det finns full vikt bakom det, säger Kvam.

Det arbetar också parallellt med myndigheterna för att göra ändringar i regelverket i samband med rehabilitering.

- Byggindustrin driver lite lobby politikerna att få avdrag eller bidrag för dem som väljer att efter isolera och rehabilitera. Precis som de har i Sverige.Både nationellt och globalt kommer denna verksamhet att vara av stor betydelse för energianvändningen och inte minst miljön. Detta är något politiker bör inkludera i sin bedömning, säger Kvam.

Detta låter dig spara:

Ett exempel på hur lönsamt det kan vara att rehabilitera fastigheten: Bostadshus på Eidsvoll i Akershus med 100 kvadratmeter loft Huset värms med elektrisk ström loft har 10cm isolering Hyresvärd för isolat med nya 20 cm isolering den nya isoleringen kostar cirka 8800 kronor att köpa gästgivare gör allt arbete själv, kommer denna enkla åtgärd minskar energibehovet i huset med 3200 kWh per år. Med ett nuvarande pris på 90 öre per kwh kommer besparingarna att bli 2880 kr per år. Denna investering kommer då att återbetalas efter 3 år.

Källa: Enova

Se också:

Spara pengar genom att följa isolera vinden

Å efter isolera vinden kan spara tusentals taggar i uppvärmningskostnader. Men förändring av husets förutsättningar innebär också stora risker.

Isolera golv är

Det är ett faktum att värme stiger och läckage av värme är större genom loft än genom en vägg. Detta trots att det är isolerat med samma isoleringstjocklek. Skillnaden är upp till 15 procent. Därför är efterisoleringen av takstrålskiktet en åtgärd som ger besparingar på lång sikt. Arbetet är också relativt enkelt att genomföra jämfört med andra delar av huset. Arbetet kan göras på egen hand, eller kanske genom att kalla familjen till en flitighet. Då ska jobbet ske inom några timmar.

Har du ett gammalt hus helt utan isolering på vinden, ger ett försök omedelbar verkan genom en kraftig minskning av elräkningen. Isoleringen läggs vanligen i två lager, där det första lagret fyller kakelskiktet och nästa lager läggs över balkarna. Ofta är stråleavståndet större eller mindre än den vanliga isolationsbredden. Då måste isoleringen skäras. Beräkna 10 - 20 mm översize. Är du med golv helt eller delvis eller en gångbro över till skorstenen är fodrad upp till en höjd som motsvarar isoleringstjockleken.

Ny minsta isolationsnivå nybyggnation

Yttervägg = 0, 22 W / m2K, dvs 20 cm isolering

Tak = 0, 18 W / m2K, dvs 25 cm isolering

Golv på bas = 0, 18 W / m2K, dvs ca. 16 cm isolering

Golv till det öppna = 0, 18 W / m2K, dvs ca. 24 cm isolering

Fönster och dörrar = 1, 6 W / m2K

ADVERT

Mest populära