All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Så här får du byggnadsapplikationen godkänd på en månad!

11 månader! Den tid Skedsmo kommun i Akershus behöver behandla de byggnadstillämpningar de anländer. För ett år sedan var behandlingstiden 4-6 månader. Kommunen har därigenom fördubblat behandlingstiden jämfört med samma tid i fjol, visar en undersökning som utförs av Huseiers National Federation.

Gardermoen effekt?

- Vi tycker att det är ohållbart att ha en så lång vändningstid. Orsaken är dels att vi för närvarande har stor byggverksamhet i kommunen, förmodligen på grund av Gardermoen-effekten. Det beror delvis på bristen på applikationer, vilket vi får mycket av. Å andra sidan står vi inför en dålig bearbetningskapacitet här i kommunen, säger Jarle Amundsen, fast byggnadschef i Skedsmo kommun.

Kommunen mottog totalt 1300 byggnadsansökningar år 1999. Av dessa var planerings- och byggnadsverket tillåtet att behandla cirka 1000. De kämpar fortfarande med resten av året.

- Kan du börja jobba på en webbplats innan 11 månader har gått eller kan du vänta på slutgiltigt godkännande?

- Efter lagen måste du vänta tills ansökan beviljas. Men i vissa fall, där vi ser att ansökan kommer att beviljas, får du få börja arbeta tre till fyra månader innan Amundsen säger.

Det goda får snabb behandling

Mer än hälften av kommunerna har ett halvår av bearbetningstid på byggmaterial. Kortaste tid använder Vadsø kommun relativt låg byggverksamhet. Inte överraskande har de största kommunerna den längsta behandlingen: Både Asker, Bærum, Drammen, Hamar, Lørenskog och Oslo behöver fyra till sex månader för att behandla en ansökan. Kommunerna spenderar i genomsnitt mellan tre och fyra månader på byggsaker.

Du kan dock fly med en liten månadens behandlingstid! Är du väl känd i tumregeln när det gäller byggandet av bostadshus, kan du skicka in en ansökan om enkel åtgärd ?? (gäller både nya byggnader och extramaterial). Då är kommunen skyldig att behandla ansökan inom fyra veckor.

- Denna möjlighet är ett pris till det goda. Du måste ha erhållit ett uttalande från alla berörda parter, tillhandahålla alla nödvändiga lejon och ritningar och planer för både kontroll och genomförande av byggprojektet. Du behöver inte heller undantag från regleringsplaner och andra bolagsordning. Vi brukar spendera fyra veckor på behandlingen av sådana applikationer, men det är dags att behandlingen tar fem veckor, säger Amundsen.

Ska du bygga ett fristående garage, utbyggnad eller utbyggnad kan du skicka in en ansökan om mindre byggnadsarbete på egendomen ??. Då är kommunen skyldig att slutföra ansökan inom tre veckor.

ADVERT

Mest populära