All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Hur klagar du på avslaget

Foto: Colourbox

-> - En avslag betyder vanligtvis att klagomålet inte omfattas av lagens bestämmelse att det är en verklig brist. Köparna har tyvärr orealistiska förväntningar på ännu äldre hem, de tycker att allt ska vara lika nytt, säger Roy Malmo Nilsen i Anticimex.

- Men om du inte accepterar avslaget är det ett klagomål, påpekar han.

Tänk på kravkravet

Om du pratar om relativt små summor, överväga om det är värt ansträngningen att kämpa längre. Du kan ta upp saken ytterligare.

- Försök att följa upp avvisningen själv, särskilt om du har fått nytt bevis. Erfarenheten indikerar dock att du som privatperson som har vägrats kan bli avvisad igen, säger advokat Espen Ulland hos konsumentadvokaten.

Om beloppet inte är för högt, försök att delta i förlikningskommittén i kommunen innan du involverar en advokat.

En förlikningsräkning måste innehålla:

- Förklara vad du behöver.

- Varför du behöver det här.

- Namn och adress på den person du klagar över, dvs säljaren.

Du har också möjlighet att överklaga beslutet till försäkringsbyrån, och meddela om säljaren har tagit ägarförändringsförsäkring och företaget är medlem i Klagomålet.

Rättshjälp via hemförsäkring

Talar du om stora kostnader för sanering och du känner att du har ett bra fall, det är dags att kontakta en advokat.

Har du hemförsäkring? Då har du förmodligen rättshjälp i försäkringen. Detta omfattar rättshjälp med 80% upp till 100 000 kronor, minus ett avdrag på 3-4 000 kronor.

- När du har fått avslaget har du en tvist för försäkringsändamål. Du väljer en fri advokat som lämnar in en ansökan om rättshjälp till försäkringsbolaget, förklarar Ulland.

För att försäkringsbolaget ska täcka utgifter för advokater måste du visa att du är i strid, det vill säga du har klagat och fått ett avslag eller inte fått svar inom frisen alls.

Observera att försäkringen inte täcker kostnaderna för den andra parten. Om du väljer att gå till försök och förlust kan du riskera att betala säljarens utgifter till en advokat.

ADVERT

Mest populära