All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Sådana klagomål på bostäder köp

Foto: Colourbox

->

Espen Ulland från associera konsumenten opinionsbildning

1. Skicka klagomål

Så fort du upptäcker vad du tror kan vara ett fel eller brist ber klagomål, även om du ännu inte har lyckats dokumentera problemet.

- Det vanligaste misstaget folk gör är att de väntar på att annonsera hela anspråk och omfattningen dokumenteras. Det kan ta tre till fyra månader, och sedan riskerar att ha annonserat för sent, säger Espen Ulland, Associate på konsument åtal.

Det är ett krav att köpare måste annonsera inom rimlig tid, och det kan vara från några veckor och upp till nio månader. En tumregel är emellertid att allt inom två till tre månader är acceptabelt.

- Det är bättre att skicka ett klagomål för mycket än för lite och det är bättre att skicka in en för tidigt än en för sent. Ange i brevet att du samlar in dokumentation från skattebetalaren och att detta kommer att vidarebefordras, rekommenderar Ulland.

2. Dokument som hävdar

Nästa steg är att dokumentera problemet.

- Det finns köpare som måste dokumentera fordran, inte säljaren, sade Roy Malmö Nilsen, chef för privatmarknaden i Exterminators, en av de som deltar i ägarbytet företag.

- Vi får ofta klagomål där köparen skriver att "vi tror att taket är dåligt" eller "vi tror att badrummet är inte tillräckligt bra." Det varar inte. Vi behöver inte professionella att utföra dokumentationen, även om det kan vara en fördel. Om köparen är kunnig och tar bilddokumentation kan det vara tillräckligt. Men det är viktigt att det här har blivit grundligt gjort, eftersom säljaren kommer att bestämma skadorna genom denna dokumentation, "betonar Malmö Nilsen.

3. Skriv ett klagomål med dokumentation Detta ska innehålla klagomålet:

- Vad du har upptäckt och håller mottagaren ansvarig.

- Tidpunkt då försäljningen ägde rum.

- Skadans omfattning och orsak som dokumenterad.

- Beräknade reparationskostnader. Observera att avdrag för slitage görs.

- Deadline. Ge en säljare ett datum för att vänta på att få ett svar på klagomålet. Be om återkoppling om huruvida säljaren kommer att använda sin rätt att avhjälpa.

- Är skadan av sådan omfattning att du vill höja inköpet, var vänlig och ta med det här i brevet, säger Ulland.

4. Skicka in klagomål

Köparen måste annonsera inom rimlig tid efter att skadan har upptäckts. Men vem borde ha klagomålet? Du har tre alternativ: säljare, mäklare eller försäkringsbolag

- Om försäljningen har gjorts via mäklare kan köparen annonsera till mäklare som skickar detta vidare till säljaren. Men om du är osäker, säljer de formella parterna alltid och köper. Kontakta säljaren direkt, säger Malmo Nilsen.

Om du vet att säljaren har ägaren byter försäkring och du vet vilket företag som berörs, är det snabbaste sättet att skicka klagomålet direkt till företaget.

- Vi är på uppdrag av säljaren för att bedöma om det uppfyller kraven på att det finns en betydande brist, säger Malmo Nilsen.

ADVERT

Mest populära