All egendom: trädgård, kök, inredning >> Rengöring

Hur länge väntar du på att ta bort juldekorationer?

- Det är väldigt otäckt och nästan omöjligt att bli av med.

Traditionen av tro var att julgran stod så länge som trettonde dagen jul, dvs den 6 januari. Andra väntade några dagar och tog farväl vid jul på tjugonde jul den 13 januari.

- Jag har intrycket att människor gör stor skillnad idag, säger Anne Helene Bolstad Skjelbred, författare till boken "Jul i Norge".

Ska vi tro att Skjelbred kastar någon ut ur trädet redan i romantiken och före nyårets helg medan andra väntar på den första helgen efter nyåret.

Tidigare jul

Du har också de som följer de vanliga traditionerna för att skörda trädet, antingen i trettonde eller tjugonde julen, men det beror säkert på när julgranen kom in i huset.

- Vissa människor tar trädet och dekorerar det tidigt i advent. Då är det naturligt att kasta det ut strax över juldagarna eller strax efter det nya året, "tillägger hon.

Informationsrådgivare vid Norska Folkmuseet, Paal Mork, har tidigare sagt till Click. nej att han har intrycket att det har blivit alltmer fokus på jul före julafton.

- När julen 1 och 2 är över är julen över, något som är uppenbart i radion, där jullåtarna är borta när julafton är över.

Enligt kommunens hämtningsplan

är Bolstad Skjelbred av den uppfattningen att många bor i storstäder skörda julgranen i samband med när kommunernas renoveringsföretag samlar julgranar på samlingspunkter.

- Om du tar en runda i Oslo före kommunens samling av julgranar ser du att många har blivit av med julgran, förklarar hon.

Praktiken kommer med andra ord före de gamla traditionerna.

I en anspråkslös undersökning Klicka Bolig genomfört ett par år tillbaka, det visade sig att 45 procent av respondenterna slängde julgranen den första helgen efter jul. 28 procent väntade på över det nya året att kasta trädet, medan 26 procent av de svarande kastade ut trädet så snart semestern var över.

Mer dekorationer Föregående

Anledningen till att julen kastades ut tidigare kan vara relaterad till fler dekorationer till jul och ta julgranen och dekorera den i början av december, tänker Skjelbred.

- Mycket av vad vi tycker om som gamla traditioner hade rotat i ett samhälle där de flesta av Norge var bönder och fiskare. Då var juldagen en helghelg på julafton och bra vid nyår. Vid den tiden var pre-jultiden arbetstid. På gården slaktades den, en bakad och gjorde mat. Det var en upptagen tid, säger hon.

Idag använder vi adventtiden för att handla julklappar, gå till julpartier och gå till julkonserter. Dessutom erbjuder vi många juloffer mycket tidigare.

- Tidigare åt vi julmiddag uteslutande i julen själv. Idag har många varit genom revben, leekefiske och pinnekjøtt redan före jul. Det var inte fallet förut, Skelbred påpekar.

Med andra ord är julen en arbetstid för en fest. Vi tar mycket av festen ute före jul. Och kanske varför mer och mer "har nog" av jul redan före nyårsafton.

6. eller januari 13

- Det fanns andra seder i Norge förr i tiden än vad vi har i dagens samhälle, säger Torill Wyller i Moss Town and Industrial Museum. Hon förklarar att till exempel skörden julgran inte har samma betydelse nu som det hade tidigare.

börjar tidigt: Många människor tar granen i början av december och kastar ut redan under julen. Foto: Illustration: Nille

- Tiden hade en godis hänger på trädet, något som de flesta av oss har i dag. Nu skörda julgran har en annan mening. Vi tänker framförallt på att smycka juldekorationerna och få trädet ur huset.

- trettonde dagen juli var tidigare en fest dag, den gamla juldagen. De åt en upp resten av julmat och tömde öl och det bör inte fungerar, förklarar Wyller.

Hon tillägger att det tjugonde att den 13 januari, sedan urminnes tider var den sista dagen i jul och ett fält dag med de sista resterna av den stora mat.

- Efter tjugonde dagen var det definitivt över och ut med julen, vrid Wyller fast.

Traditioner som förändrar

När det gäller tradition när det är vanligt att skörda julgran och rensa bort juldekorationer, ändra tiden för detta själva.

- Traditionerna är under konstant förändring. Att traditioner förändras är faktiskt något som kännetecknar traditionerna. De beror på vem vi är med vid jul, som vi gifta med, om vi har små barn, äldre barn eller inga barn. Ekonomin spelar också in, Skelbred pekar ut.

Vill du läsa mer av sådana saker? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ klicka på Facebook.

ADVERT

Mest populära