All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Huspriserna där du bor

Alla pilar som pekar nedåt på bostadsmarknaden. Det var dyster läsning när fastighetsbranschen presenterade sin månatliga prisstatistik idag.

Bostadspriserna har fallit 2, 4 procent under den senaste månaden. Korrigerade för säsongsvariationer var priserna 1, 4 procent lägre i november än i oktober i år. Hittills är genomsnittspriserna 3 procent lägre i år än genomsnittet förra året.

Dessa är kända statistik - hur ser det ut där du bor?

Beräkna: Hur mycket kostar ditt hem nu?

Ned, ner, ner

Titta på huspriserna i de största städerna, alla föll under den senaste månaden. Den största prisnedgången var Sandefjord och Fredrikstad, som hade en prisnedgång på 4 procent.

Utvecklingen har också tydligt vänt i de tre städerna som hittills verkar rida ut stormen, är Kristiansand, Stavanger och Sandnes, och förra årets stora prisökningen nästan borta, även om dessa tre städer är fortfarande i positivt territorium, med respektive två, tre och 4 procent.

Detta står i stark kontrast till den enorma prisökningen från 06 till 07 av 18, 22 och 24 procent.

Bostadspriserna i större städer
från Procentuell förändring 2007-2008 Procentuell förändring i november
Moss -2 -2
Sarpsborg -3 -3
Fredrikstad -2 -4
Oslo -3 -2
Hamar -3 -3
Lille -7 -3
Drammen -2 -3
Tønsberg -2 -3
Sande -2 <999 > -4 Larvik
-2 -3 Kristian
2 -2 Stavanger
3 -2 Sandnes
4 -2 Bergen
-8 -3 Trondheim
-5 -2 Tromsö
-7 -3 <999 > Källa: NEF och EFF månatliga hus prisstatistik prisfall på OBOS lägenheter
priset på begagnade OBOS-hem sjönk med 4, 6 procent från oktober till november. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i november var 26 900 kronor. Medelvärdet för Oslo är 31 000.

?? Prisnedgången är som förväntat. Bostadspriserna stabiliseras först när finansmarknaden börjar fungera och hemköpare kan återigen få lån till banker, säger Åge Pettersen, informationschef i Obos.

Hittills i år har priserna fallit med 8 procent och de är 11 procent lägre än i november 2007. I november omsattes 357 bostäder i OBOS-anslutna kooperativ mot 637 bostäder i november förra året.

ADVERT

Mest populära