All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Huspriserna under 2003

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Vi räknar med att bostadspriserna stiger fyra procent under 2003. Vi noterar många uttalanden om frågor som kan påverka bostadsmarknaden: Arbetslöshet och en osäker utveckling inom nationell och internationell ekonomi. Det här är viktiga faktorer som vi deltar i vår övergripande bedömning, säger ordförande Øivind A. Tandberg i Norges fastighetsförening.

De fyra procenten återspeglar den nominella prisökningen. Om inflationen är 2, 5 procent 2003 kommer den reala prisökningen bara att vara 1,5 procent.

Bättre än väntat

Association of Real Estate bygger sin förväntan om ökningen fyra procent priset på mäklarnas förväntningar i de olika regionerna och makroekonomiska förväntningar köpkraft och nedgång i räntorna.

Bostadspriser 2002

Reflekterar förändringen av huspriserna

för 2002 vad du trodde? (Closed)

priserna steg mer än förväntat (45%) 85

priser hade samma ökning som förväntat (30%) 57

priser steg mindre än förväntat (25%) 48

Avstvemningen styrs inte och speglar endast läsarnas egna åsikter.

Förra året förutspådde NEF en ökning med sex procent. Sammantaget såg årets prisökning med åtta procent.

Kontrollera den nyligen STATISTIK: Bostadspriserna Utvecklingen 2002.

Regionala skillnader

NEF inte förbereda prisprognoser baserade på regionala skillnader. Det är dock klart att vissa områden kommer att öka mer än andra.

- Det ligger fortfarande i de centrala områdena, det vill säga i storstadsområdena, att vi förväntar oss det största prispresset. Samtidigt kommer distrikten att få en lägre prisökning, säger Tandberg.

Priserna i städerna kan också variera.

- Ju mer centrala, desto större prispress, säger NEF: s ordförande.

ADVERT

Mest populära