All egendom: trädgård, kök, inredning >> Gård

Kooperativ - Ligg steget före

Det går snabbt att fortsätta underhållet och ta kostnaderna över driftsbudgeten. Att ha bra budgetar, som är realistiska och med hänsyn till de faktiska pågående underhållsbehoven, är det viktigaste sättet att finansiera ditt underhåll. Vänta inte så länge att du måste ta upp saken på stämman för att få den godkänd.

Förvaltning och underhåll

Styrelsen i ett bostadsbolag kan i princip spendera så mycket pengar som det vill ha vid underhåll. Genom åtgärder som går utöver det vanliga drift och underhåll kan styrelsen fatta beslut inom en gräns på 5 procent av hyresintäkter - utan generalförsamlingens godkännande.

Tillämpad på våren

Använd fullmakt styrelsen måste vara stötande i förhållande till underhållet. Justera de gemensamma kostnaderna (hyra) var sjätte månad eller vid årsskiftet. Bolagsstämman kommer att äga rum under våren och kommer normalt att notera styrelsens beslut att ändra de gemensamma kostnaderna när det handlar om budgeten.

Bör budgeteras med vinst

Budgeten behandlas långt bortom verksamhetsåret. Låt det inte stör dig. Var noga med att beskriva styrelsens planer i allmänhet i rapporten så att vad styrelsen önskar slutföra nästa vår nämns. Styrelsen för ett bostadsbolag borde budgetera med tydlig vinst varje år. Rörelseresultatet ska tilldelas framtida reparationer. Med en underhållsfond i ryggen blir det mycket lättare att lösa akuta reparationer. Det är också mycket lättare att fatta beslut på stämman om du redan har pengar på boken.

lägga pengar i

Oavsett hur väl löpande underhåll är, kommer det så småningom att bli nödvändigt att rehabilitera fönstren, byt rännor, takpapp, skära ner gips, inrätta en ny søppelhus eller måla fasaden. Då är det befriande att ha pengar på böcker.

Lån

Om din villa inte har en underhållsfond i ryggen eller reparationer är större än fonden kan täcka måste du låna pengar. Det kan inte bestämmas av ett bostadsbolag utan bolagsstämmans godkännande. Bostadsbolag är vanligtvis kopplade till ett bostadsbyggnadsföretag och kommer vanligtvis att dra nytta av detta för att bedöma olika finansieringslösningar. Vissa bostadsföretag har egna finansieringserbjudanden för sina medlemmar eller avtal med banker.

Ger bättre villkor

Även bostadsrättsföreningar vet höljen och kan lätt bedöma om det kan ges lån måste banken ha bättre säkerhet för sina lån. Fastighetens totala villkor, värde, hyra och bokföring kommer att beaktas innan banken ger sina låneåtaganden. Ordern i drift kommer att ge bättre förutsättningar. Styrelsen bör normalt ha utrymme för åtgärder för att bedöma olika låneerbjudanden och ingå avtal i enlighet med tidigare beslut på bolagsstämman.

ADVERT

Mest populära