All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Huspriserna faller

Om det finns priser som har nått En för hög nivå så att det i sig är prisneddragande, eller är bankernas restriktiva utlåningspraxis som fungerar? Möjliga det finns också psykologiska faktorer som spelar in eller en mer komplex bild?

- Vi vet att prisnivån på bostäder i Norge har vuxit en hel del under årens lopp och se att det har skett en vändning på bostadsmarknaden i höst, men rädslan att vi står inför ett hölje krasch är starkt överdrivna.

Med fortsatt löneutveckling, låga räntor och betydande arbetskraftmigration fortsätter bostadspriserna att vara en källa till stabila bostadspriser. I vissa områden kan vi se korrigeringar av bostadspriserna som har utvecklats en hel del under en lång tid, men det är inte tala om något stort fall, säger ordförande för Association of Real Estate Tormod Boldvik.

- Till skillnad från andra länder som har upplevt nedgångar på bostadsmarknaden, vi har i Norge eller byggt många hem och det kommer också att bidra till att upprätthålla efterfrågan och en stabil marknad, säger Boldvik på.

I undersökningar har Broker Insight ägt rum bland medlemmarna i den norska fastighetsmäklareföreningen, i flera år har det undersökts vilka faktorer som påverkar bostadsmarknaden mest.

Följande faktorer spelar in:

  • Förhållandet till egen ekonomi
  • Krediträntan
  • arbetskraft
  • Media
  • Bankernas villighet att låna
  • Offentlig oro och försiktighet, bedömts av fastighetsmäklare.

- Fastighetsmäklare över hela landet finner att psykologi på bostadsmarknaden under de senaste sex månaderna har styrts mer av vad som skrivs och sagt i media.

Även om de flesta indikatorer i den norska ekonomin indikerar en fortsatt positiv marknad har många negativa framsteg blivit ett slags självuppfyllande profetia och negativt påverkat marknaden.

Om det finns många pessimister i tidningsplatserna över tiden kommer det så småningom att få effekt, säger Tormod Boldvik.

När undersökningen startade 2010 var det positivt humör på bostadsmarknaden, och optimismen för egna finanser och ränteutsikter var de viktigaste effekterna.

Medias roll var vid tiden av mindre betydelse. Det verkliga humörskiftet inträffade i början av sommaren i år när media ansågs vara den största faktorn som påverkar bankernas utlåningsemission.

I den senaste undersökningen hösten roll medierna kommer upp på delad "första hand" tillsammans med bankernas vilja att låna ut, medan räntan och förhållandet till den egna ekonomin har hamnat långt ned på skalan.

- Det är viktigt och korrekt att medierna berör bostadsmarknaden.

Medias fokus på domedagsprofetior och bostadsbubblorna har i hög grad bidragit till osäkerhet på marknaden, säger Tormod Boldvik, och efterlyser en mer nyanserad bild än att "nu skjuter huspriserna väders" eller "nu störta huspriser".

Även efter svaga siffror oktober än väntat, är priset per kvadratmeter i genomsnitt 1, 7 procent över oktober 2012.

Broker Insight är en undersökning bland medlemmar i föreningen av fastigheter, och är en del av det gemensamma nordiska samarbetet Nordic Housing Insight. Undersökningen ger värdefull och viktig information till alla deltagare på bostadsmarknaden och är den enda undersökning av detta slag sker över nationsgränser

Källa: NEF.

ADVERT

Mest populära