All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Hus eller pension?

Hus eller pension?

  1. Hur mycket kostar hemmet?

Enligt Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) köper de de flesta nya bostäder av en enkel anledning: Vi vill ha en plats att bo.

I en undersökning av statligt auktoriserade fastighetsmäklare om motivet för hemköpare fann NEF att nordmän äger hemmet mer än i de flesta andra länder. Av detta kan vi dra slutsatsen att det finns mindre grund för köp av bostäder för uthyrningsändamål.

Om svarta frågade över hälften så var det viktigaste när man köpte ett hem att köpa ett hem. 14 procent av respondenterna anser att detta var något viktigt.

- Siffrorna visar att Kari och Ola Nordmann först och främst köper bostäder för att skapa ett hem för sig själva och för alla familjer, säger Øivind A. Tandberg, ordförande för NEF.

- Både bostadsmönster och klimat gör hemmet viktigare för oss i Norge än i många andra länder, och vi väljer att spendera pengar i våra hem.

Illustration: Per Ervland. Foto: Per Ervland Visa mer

Investerar också viktigt

Men utesluter man inte den andra. Att investeringsperspektivet inte är det viktigaste när man köper ett hem betyder inte att vi köper vårt hem utan att tänka på framtida intäkter.

- Det finns få som starkt betonar investeringsämnet, men samtidigt finns det en stor majoritet (80 procent) som anser att investeringen är "något viktigt", säger Tandberg.

Han tillägger att många människor renoverar och uppgraderar sina hem och hoppas följaktligen få några dollar om de väljer att sälja fastigheten någon gång i framtiden.

Att bostäder är en bra investering är ett obestridligt faktum. Men vet du hur mycket ditt hem är värd? Och hur mycket har det ökat sedan du köpte det?

Klicka här för att se hur mycket ditt hem är värd.

Skillnad stad och land?

Det finns inga geografiska skillnader i ämnet bostadsinköp. Bostadsomsättningen i Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger är exempelvis inte betydligt mer markerad av investeringar än mindre platser.

Undersökningen genomfördes bland 541 auktoriserade fastighetsmäklare.

Källa: Norges förbud mot fast egendom.

ADVERT

Mest populära