All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Semesterparadis: Tjøme

[Nödvändigt objekt (NAV)]

Semesterparadiset Tjøme i Vestfold har en mycket restriktiv politik för bostads- och stugbyggande.

Strikta begränsningar

I själva verket, förbudet mot att bygga stugor och avallokering tomter för stuga ändamål i kommunen, som för närvarande har hela 2 600 stugor.

Trycket på offentliga områden är så stort att kommunen fullgör förbudet mycket strikt.

- Vi vill inte ha fler stugor här, och tillåter inte att bygga hytter även på mark som höggs ut ur stugan syftet för 20 år sedan, säger Harald Svendsen, ingenjör i Tjöme kommun.

Få nya bostäder

Kommunen är något mer positiv om bostadsbyggandet. Mot nya hem finns inget förbud. I gengäld har Tjøme kommun lagt ner ett tak på antalet nya bostäder varje år.

- Vi tillåter bara 15 nya bostäder per år. Därför är det möjligt att dela ett land i reglerade bostadsområden. Förutsättningen är att du kan lösa vatten-, väg- och avloppsanslutningen, säger Svendsen.

Ansökningsförfarandet i Tjøme följer samma regler som i andra kommuner, med standardformulär, grannvarsling och mätning.

ADVERT

Mest populära