All egendom: trädgård, kök, inredning >> Trädgård

Att bli snö snabbare

Länger du efter våren för att komma till trädgården och vill att snön smälter i en blixt?

Under det senaste året fanns det bara gräsmattor på många ställen vid denna tidpunkt, snöden avmattar fortfarande.

Så vad gör du? Slottet har sin egen metod, som de förmodligen provar första gången i år, men enligt slottsgartner är Tor Småland väl beprövad bland annat på golfbanor.

Och bonusen med metoden är att den också ger en vinst för gräset när det växer när det är borta.

- Sanden försvinner i marken och skapar luftrum vilket är positivt för gräsmatta tillväxt, förklarar gräsmatta forskare vid Bioforsk, Agnar Kvalbein att klicka. nr.

- Det är optimalt att använda lite grovare sand, med en kornstorlek mellan 0, 5 och 1 millimeter. Det bidrar till att skapa luftfyllda porer i jorden.

Jord är också en agent som sprinklades på snön för att komma igång med smältning.

TIDLIG SNÖMELTNING: Det finns en klar skillnad mellan var den naturliga sanden har fungerat och området inte ströms. Foto: PHOTO: Alexander Berg jr.

strö på sand

Minsta möjliga vård i trädgården, tack

Slottet trädgårdsmästare Småland göra är att strö på sanden, och särskilt i år, var det nödvändigt att göra något eftersom delar av slottsparken är täckt av tjock is.

- Vi strödde cirka 80 ton av natursand (fraktion 0, 5-1 mm) i en tjocklek av ca 0, 5 cm med solens hjälp ökning smältningen av is, förklarar han till klick. nr.

- Metoden är särskilt känd och väl använd i exempelvis golfbanor och brukar kallas "dressing". Fördelen med att ha på sig vinterförband är att vi kan köra tungare utrustning på frusen mark utan att förstöra gräsmattorna.

På Oslo Golf Club, som äger Bogstad golfbana, använder de antingen aktivt kol eller mörk sand.

- För att förhindra isbrännskador, säger John Riiber, CIO, att klicka. nr.

- Men om gräset har varit under is i mer än 90 dagar är det osannolikt att gräset kommer att leva när våren kommer.

Förbättrad tillväxtförhållande

En bonus med denna metod är att när snön har smält sönder sanden i gräsmattan och ger bättre viktförhållande.

- Efter issmältning kommer sanden att förbättra och förbättra gräsmattan och grästillväxten. Av estetiska skäl försöker vi klä sig i förväg om det meddelade snöfallet, utökar Småland.

Mörk yta gynnsam

SAND MILLS SNOW OCH ÄR I SLOTTS PARK: Slottet har använt sand över stora områden för att påskynda is och snösmältning. Foto: PHOTO: Alexander Berg jr.

Men vad händer när sand hjälper till att smälta snö snabbare?

Välj det blå sättet med samvete

Det är inte sandkornen i sig som är nyckeln.

- Det är sandens mörka yta i förhållande till snöets ljus som skapar reaktionen, eftersom en mörk yta kommer att locka mer solenergi än en ljus yta, förklarar Kvalbein.

- Allt som helst som har en mörkare färg än snön kommer att fungera på samma sätt, vilket bidrar till att snön matas mer smältenergi.

Den aktiva kullen som Bogstad Golfbane använder kommer inte att rekommendera Kvalbein, främst ur praktisk synvinkel.

- Kol, eller aska, kan enkelt bli gris, speciellt där du har barn som leker i trädgården. Och i det sammanhanget är grov sand också bättre än finare, eftersom den grova inte så lätt fäster på kläderna.

Sand i stället för kalk

Användning av sand har också en annan fördel när det gäller vårväxt.

- Sand kan med fördel ersätta kalk, både för att gräsmattan i allmänhet sällan behöver lime och eftersom sand är billigare, expanderar Kvalbein.

Läs också:

tips för perfekt gräsmatta i sommar

korniga natursand: Slottet använder finkorniga natursand, strödda på snön, för att påskynda smältning. Andra medel kan också användas. Foto: PHOTO: Alexander Berg jr.

Hur man gör vårt vardagsrum

De bästa hobbiesna

Hur kommer man dit före nästa dörr

Letar du efter bra inredningsförslag? Du hittar dem i inspirationsguiden

ADVERT

Mest populära