All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Farliga produkter

"Dangerous Products" är namnet på webbplatsen DSB använder för att meddela konsumenterna vilka produkter som ska kontrolleras i butikerna.

- Vi får regelbunden information om farliga produkter. I enlighet med vårt sociala uppdrag ska vi informera konsumenterna om dessa produkter. Ha en sökbar sida som farliga produkter. nej är en del av denna process, säger Anne Rygh Pedersen, generaldirektör för direktoratet för social trygghet och beredskapsplanering (DSB).

DSB är föremål för rättsliga och akuta frågor. DSB ska ge en översikt över samhällets risk och sårbarhet. Dessutom förväntas DSB vara en drivande kraft i arbetet för att förebygga olyckor, kriser och andra biverkningar i samhället.

Produktdatabas

"Dangerous Products" är en produktdatabas där du kan hitta en komplett lista över kända produkter inom DSB: s ansvarsområde som är eller kan vara farligt. Återförsäljare, importörer eller tillverkare av produkterna har antingen krävt att DSB vidtar nödvändiga åtgärder eller har genomfört åtgärderna ensamma. Här finns också produkter som kan vara till salu i Norge, eftersom DSB har anmälts från andra länder i Europa.

- Vi får mycket information från såväl Norden som EU. Konsumenter kan också anmäla sig till produkter på våra sidor. DSB granskar meddelandena och kan kräva att importörer och återförsäljare tar tillbaka produkterna, säger Rygh Pedersen.

Produkterna sorteras i fyra huvudkategorier av elektriska, barn, interiör och sport och fritid. Nedanför finns det flera underkategorier. Det sorteras också efter underkategorier under dessa flikar. Tillverkare, importörer och distributörer är skyldiga att rapportera till myndigheterna om de finner att en produkt som de säljer är eller kan vara farlig för konsumenten.

Utmanande online shopping

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån handlade 75 procent av nordmännen mellan 16 och 79 år online shopping år 2016. Folk med högre utbildning är de mest flitiga online-handlare. Från 2009 till 2015 ökade onlinehandeln i Norge från 8,3 miljarder kronor till 16 miljarder kronor. Under senare halvåret 2016 hade denna siffra ökat med 12,7 procent.

Norges vilja att handla online är en utmaning för DSB när man försöker övervaka och fånga produkter som kan vara farliga för norska konsumenter.

- E-handel utmanar oss väldigt mycket. Samarbetet mellan Norden och Europa förresten är väldigt viktigt om du också behöver vara säker när du handlar online. Vi är helt beroende av information från de vi samarbetar med för att varna för produkter som köpts utomlands, och inte bara här i Norge, Rygh Pedersen.

ADVERT

Mest populära