All egendom: trädgård, kök, inredning >> Gård

Svår att låna

Det är vanligtvis inte möjligt att hämta det. Lösningen är därför att reparationer finansieras från driftsbudgeten eller extraordinära betalningar från de enskilda fackföreningarna.

Bostadsbolag och fackföreningar

I ett bostadsbolag äger samtliga andelsägare hela bostadsbolaget gemensamt och har en borrning till sin lägenhet. Det gör det möjligt att hämta ett gemensamt lån med en inteckning. I bostadsområden äger varje invånare sin lägenhet. Det kan inte pantsättas utan ägande.

Viktigt med bra budgetar

Om hemlånet fortfarande beviljas ett lån äger varje ägare sin andel av lånet. Med problemen med lånefinansieringsreparationer i ett bostadshus är det extra viktigt att hålla sig inför underhållet och ta kostnader kontinuerligt över driftsbudgeten. Att ha bra budgetar som är realistiska och med hänsyn till det faktiska pågående underhållsbehovet är det viktigaste sättet att finansiera ditt underhåll. Vänta inte så länge att du måste ta upp saken på stämman för att få den godkänd.

Gemensamma kostnader

Använd fullmakt styrelsen måste vara stötande i förhållande till underhållet. Justera gemensamma kostnader vid behov, men ge ägare rimligt meddelande. Styrelsen har rätt och skyldighet att öka gemensamma kostnader i enlighet med behovet.

Resultat = Framtida reparationer

Budgeten hanteras ofta långt bortom verksamhetsåret. Låt det inte stör dig. Var noga med att beskriva styrelsens planer i allmänhet i rapporten så att styrelsen önskar genomföra nästa år nämns. Styrelsen borde budgetera med tydlig vinst varje år. Rörelseresultatet ska tilldelas framtida reparationer. Med en underhållsfond i ryggen blir det mycket lättare att lösa akuta reparationer. Det kommer också att minimera behovet av stora variationer i gemensamma kostnader.

Underhållsplan

För att undvika skuld- och välståndsbyggnad, kommer ett husslag att dra stor nytta av att en underhållsplan upprättas. Styrelsen bör associera en målare som regelbundet kan inspektera fastigheten, ge råd om reparationer och upprätta en budget för underhållsarbete.

ADVERT

Mest populära