All egendom: trädgård, kök, inredning >> Interiör

Bra golv val för tystare

Base skolor och kontor har flera saker gemensamt: arkitekturen möjliggör flexibilitet och samarbete, och lokalerna kan rymma fler människor än normala cellkontor och klassrum.

Samtidigt erbjuder öppna landskapet på de akustiska utmaningar där trumljud och eko bör minskas för att ge en brusfri arbetsmiljö för normal hörsel samt för personer med nedsatt syn eller hörsel.

Två viktiga skäl

Vilket golvmaterial används, och i vissa fall hur golvet är monterat, ger stor inverkan på ljudmiljön i lokalerna.

Den mest effektiva för en tystare miljö är användningen av mattor i stora landskapsområden.

- Matta Golv finns två skäl avgjort bästa alternativet i både kontor och utbildnings landskap, sett ur ett rumsakustik synpunkt, säger Magne Skålevik, senior rådgivare inom akustik på konsultföretaget Brekke & Strand.

- För det första tar mattor bort ljudet. Det gäller ljud från repor med stolar, stegljud, saker som faller på golvet och så vidare.

För det andra absorberar och tar golvmattan upp höga frekvenser. Det ger kortare efterklangstid i högfrekvenser. För medium och lågfrekvent ljud är taket dock viktigare än golvet, säger han.

Flytande parkett

Filtar är också den vanligaste golvmaterialet på kontor, men i skolmiljöer glittrar mattor främst med sin frånvaro.

Andra kriterier än buller prioriteras högre, såsom enkel rengöring, god hygien, gångkomfort, slitstyrka och allergihänsyn har råkat.

- Det definitiva värsta golvet i ett kontor eller ett pedagogiskt landskap är ett flytande parkettgolv. Det ger ett hårt trumljud som låter från fotspåren och skrapljuden blir tydliga. Dessutom kan golvkonstruktionen ge resonans. Flytande parkett är faktiskt mycket sämre än ren betong. Det blir bättre om trägolvet är fast och om det är limt på substratet. Ännu bättre, en beläggning av linoleum, vinyl eller gummi kommer att limas på hårda ytor. Ju tjockare beläggningen är desto bättre, säger Magne Skålevik.

Samtidigt ska golvet inte ha intryck av stolar och bord, i vissa rum måste det vara glidfritt, extra hygieniskt eller ha god promenadkomfort.

- Vi har ett viktigt undantag i skolmiljöer där mattor inte är bäst och det gäller musikrum. Det finns för mycket absorberande material som är helt förödande för dem som utför sång. Det fungerar bättre för dem som spelar trummor, säger han.

Se hela

Det finns fler faktorer än golvmaterial som spelar en roll för ljud i anläggningar där många människor arbetar eller lärare: rumsliga, tekniska installationer och inredning ger sitt bidrag till ljudmiljö.Ljudkraven för byggnader gäller hela byggnaden och inte bara golvet som ett enskilt element. Därför är det viktigt att se valet av golvmaterial i samband med byggnadens konstruktion som helhet - typ golvkonstruktioner, tjocklek, monteringsmetod, volym av utrymme, takmaterial och så vidare.

Men faktum är klart: det rätta valet av golvmaterial ger också dess bidrag till minskat buller och efterklang, buller från steg ljud och trumljud kan minskas med god golv val.

- Att skapa bra ljudmiljöer i skolor och kontorslandskap är en komplex uppgift. I stora projekt, det finns alltid någon som är ansvarig för ljudet teknisk helhet, inredningsarkitekt eller den personen bör rådgöra med akustiker i valet av material, rekommenderar Anders Buen, civilingenjör i Brekke & Strand.

Lägg till ett mellanskikt

I hus med en lastbärande konstruktion av trä blir det svårt att helt undvika trumljud och steg låter. Limning av parkett och laminat kommer att minska trumljuden, men kan orsaka steg-för-steg-problem.

Det är bättre att lägga ett mellanlager av gott, fjädrande material under alla hårda golvmaterial.

För att se mellangolvet är tillräckligt väl isolerad så att den fungerar som resonanslåda och att styva upp mellanbjälklag med två lager av gips, kan också hjälpa.

ADVERT

Mest populära