All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Bra skörd tips

EXTENDED:

Köp och bränslebrunnsbrunn före kylan. Priset är lägst på sommaren och det högsta när det kallas ordentligt. Och om det blir väldigt kallt kan det faktiskt vara svårt att få tag på.

BESTÄLL PÅ MARKNADEN:

Kontrollera om din nätleverantör är konkurrenskraftig. Det är pengar att spara på att välja rätt leverantör.

RENGÖRINGSGRUPPER:

Töm kranarna och stäng av vattnet innan frosten kommer. Frostblåsta kranar kan vara en dyr affär.

SKÄRMEN SLUTAR:

Stäng fönster och ventiler i källare, loft och bås. Öppna fönster kan både orsaka oönskade besök av gnagare och leda till frusna rör.

LUFT SKA VARA:

Dugg på fönstren kan indikera dålig ventilation. Håll några ventiler öppna även under vintermånaderna. Luft annars kort och effektiv.

UNDVIK VATTESKADD:

Kom ihåg värme i rum där vatten och dräneringsrör finns för att undvika frostskador. Det ska vara minst 10 grader inuti. Om du hyr ett hus är det också viktigt att informera hyresgästen om detta.

FJÄR PLANTERNA:

Tomma blommanötter och krukor för jord före vintern, för att undvika frostsprängning och skada.

RISK:

Ta hand om öppna flammor. Gå aldrig från brinnande ljus.

BYT BATTERI:

Kom ihåg att kontrollera alla branddetektorer innan ljusstartstiden börjar. Byt ut batteriet om det behövs.

DÄCK PÅ:

Sommarärmarna varar längre om du lägger dem in eller täcker dem med en presenning under vintersäsongen.

ADVERT

Mest populära