All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Få klagomål Värderingsmannens

Foto: Colourbox.

->

Foto: Colorbox. Inte nöjd med skattebetalaren? Du kan klaga. Men få gör det.

Klagomyndighetens årsredovisning visar att siffrorna under de senaste tre åren har sjunkit. Trots att 34 fall behandlades 2005, ett blygsamt antal av dem, behandlades endast 28 fall 2006.

Köparna klagar mest

- Förra året hade vi 21 fall och tio av dem fick klagomål. När vi bedömer att det utvecklades kring 100. 000 bedömningar och rapporterar om året, är det självklart att det finns en mycket låg andel klagomål om värderingsmän, säger Kai-Haftor Olsen, vd för Nito inspektörer.

60% av klagandena är köpare av fastigheten. De klagar huvudsakligen på brister som har upptäckts efter att ha tagit över fastigheten. Värde- och lånesatser på bostäder eller fritidshus är också den produkt som mest klagar över. 14 av 21 klagomål förra året gick på denna produkt.

Få misstag?

tilltalar bedömare bildades sommaren 2002. Det handlar om klagomål på utvärderingsuppdrag som rör bostäder och fritidsfastigheter. Om det låga antalet klagomål som tribunalen, eftersom bedömare gör sällan misstag eller att människor inte är medvetna om klagomål alternativet är svårt att säga.

- Om vi ​​tillsammans hålla antalet fall i överklagandenämnden samt de betalningar som görs via värderingsmän ansvarsförsäkring, så begås utan tvekan göra misstag för tull män. De ibland stora rubriker i media om fel som bedömare har begått, är starkt överdrivna och är inte representativa för branschen, säger Olsen.

Skatteorganisationerna finansierar 100% av överklagandenämndens verksamhet för värdesaker.

ADVERT

Mest populära