All egendom: trädgård, kök, inredning >> Konstruktion

Funkistak tillhandahåller fuktproblem

Inte precis funkis, men platt på toppen. Här kan du se hur vattnet riktas mot mitten av det platta taket, där släckaren sitter. (Foto: Newswire)

-> Tilltäppta avloppet, svaghet och fruset vatten ofta leder till fuktskador funkistak och andra platta tak.

- Många människor är inte medvetna om hur viktigt det är att ta en tur upp till taket för att komma undan löv och annat skräp som stänger vägar dräneringsvattnet. En sådan fallkontroll är extra viktig för funky ägare. Funkistak är fuktgivande om höstkontrollen saknas, säger Roy Malmo Nilsen i Anticimex till Newswire.

Pool

Platta tak är ofta konstruerade så att de smalnar av mot mitten, där en drain frigör regnvatten och smält ut. En nära dämpning kan därför orsaka att taket i praktiken blir en pool. Det är här skadorna ofta uppstår.

- Kopplingen mellan tak och avstängning är alltid den svaga punkten i konstruktionen. Om avloppet är igensatt, kommer vattentrycket att orsaka läckage. En annan fälla är om taket inte är tillverkat med varma brandsläckare och avlopp så att vattnet fryser, säger Nilsen.

ADVERT

Mest populära