All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Fri hjälp med bostadskonflikter?

Oslo och Akershus

och med idag, den Rent tvister Tribunal (HTU) är bara en prövning i Oslo och Akershus området.

- konsumentrådet, Huseiernes National Association och Hyresgästföreningen är mycket nöjd med att majoritetsregering inte bara kommer att fortsätta HTU i Oslo / Akershus, men också kommer att säkerställa att erbjudandet är en stor del av befolkningen i stort för gott, säger Erik Lund-Isaksen , Konsumentrådets direktör i ett meddelande på konsumentrådets webbplats.

Illustration: Per Ervland Foto: Per Ervland mer

- Det är en viktig konsumentpolitiska synvinkel att det bör finnas enkla och billiga tvistlösnings kompetens inom de flesta områden - så att folk inte behöver gå till domstol om inte frågor.

De tre organisationerna nu föreslår, i ett brev till den nya kommunala minister Åslaug Haga, att ålägga Rent Tvister Tribunal (HTU) i första hand i frågor som faller inom utskottets området, för att undvika förliknings behandling.

Klicka här för att läsa hela bokstaven

Rätt till liv?

Hoppas du på fortsatt drift av hyreskommittén? (Slutfört)

Ja, det är ett bra mått. (77%) 62

Nej, krigare borde betala för det buller de gör. (14%) 11

Det handlar inte om mig. (10%) 8

Nedstigningen är inte kontrollerad och speglar endast läsarnas egna åsikter.

Kan sänka kostnaderna

Dessutom föreslår de att utöka HTU: s affärsområden för att inkludera både Hyreskontrolllagen och Borettship Act. Således hoppas de minska konsumentutgifterna i tvister.

- Så du kan få så många som möjligt fall enligt expertisen Hyr Tvister kommittén medan kostnaderna per fall kraftigt reducerad och förliknings styrelser blixtrade i sitt arbete, säger Lund-Isaksen.

De tre organisationerna vill emellertid inte att tjänsten ska vara helt fri. För att undvika att spendera tid på triviala tvister, föreslår de istället att införa ett klagomål som motsvarar domstolsavgiften i förlikningskommittén.

Testplan

Hyresgäster och hyresvärdar i Oslo har sedan 1 mars 2001 kunnat hämta sina konflikter direkt till hushållskommittén. Den har upprättats av företrädare för hyresvärdar och hyror och är ledd av en neutral ordförande med rättslig kompetens.

Syftet med försöksprojektet var att rädda det vanliga rättssystemet för uthyrningsärenden samtidigt som rättssäkerheten ökade för dem som är involverade i tvister med relativt lågt ekonomiskt värde. Det har visat sig att sådana fall ofta inte åtalas eftersom parterna inte kan eller vågar ta de berörda kostnaderna.

Under den treåriga rättegången utvidgades HTU till att omfatta Akershus, och rättegången förlängdes med nästan två år 2005.

Framgångsrikt prövningssystem

Konsumentrådet mottar flera tusen förfrågningar avseende hyresfall varje år och har god erfarenhet av att vidarebefordra parterna i Oslo och Akershus till HTU. Feedbacken på tjänsten har också varit positiv.

Olikhet om hyran omfattas inte av de lagstadgade förfarandena för medling och tvistlösning som bland annat gäller motsättning till konsumentköpslagen och hantverkslagen.

Externa länkar:

Konsumentråd

Val av bostadskommitté

ADVERT

Mest populära