All egendom: trädgård, kök, inredning >> Gård

Brandfarlig okunnighet

Många av oss tror att det finns en offentlig tillsyn genom brandkåren eller lokala verktyg som inspekterar elinstallationer, enligt en undersökning TNS Gallup har gjort för If Damage Insurance. Sedan början av 1990-talet har ansvaret för elförsörjning gradvis flyttats från myndigheter till husägare själva. Nu är husägaren ensam ansvarig för att anläggningen inte är brandfarlig.

- Undersökningen visar tydligt att människor inte känner till reglerna. Det har nog inte fått tillräckligt med information från allmänheten, säger överingenjör Runar Bache i If Skadeforsikring.

Konstruktion expanderar

Det finns särskilt äldre människor som litar på att det finns ett offentligt tillsyn.

- Halvparten av de över 60 år känner inte till reglerna. Det är särskilt dålig, eftersom många pensionärer lever i äldre hus med gamla kraftverk som ofta brandfarliga, säger Bache.

Elektriska anläggningar försämras under åren.

- När de används värms de upp och kyls över och i slutändan kan slitage orsaka kortslutning. I värsta fall kan det sluta med eld, säger Runar Bache.

Han rekommenderar alla att ha en elektriker utföra inspektion helst vart femte år, minst vart tionde år.

- En inspektion kan kosta 2000-3000 dollar, men det är en rimlig investering när man tänker på konsekvenserna av brand. Och vi vet att folk rädsla eld i hemmet mer än både inbrott och läckage.

Vi kontrollerar

Landets brandkåren måste årligen rusning till 1200 bostadsbränder med elektrisk orsak. Hälften av dessa bränder uppstår på grund av fel i elsystemet och resten på grund av brandfarliga saker vi gör, som att glömma krukor på spisen. Undersökningen visar att så många som varje åttonde husägare inte har inspekterat elverket under de senaste 20 åren. Ännu fler säger att de inte vet när den sista inspektionen var klar. Nästan hälften väntar faktiskt på att lokala elmyndigheter eller myndigheter ska komma till en inspektion.

- Det upplyftande är att hälften säger att de faktiskt har haft kontroll över de senaste fem åren. Det beror troligen inte minst så många pensel upp och sedan få elektriker för att ta en rundtur i anläggningen samtidigt, säger Runar Bache i If P & C.

ADVERT

Mest populära