All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Fem steg måste ta kontroll över ekonomin

* Var noga med att få en exakt översikt över ekonomin, både vad som går ut och vad som kommer in. Leta efter poäng där du kan sänka kostnaderna. Det kan finnas onödiga prenumerationer du kan avbryta, höga kostnader för mat som kan minskas genom att skriva köplistor och använda kontanter i affären, impulsköp av kläder, snoop, kaffe eller liknande som kan stramas.

* Se till att du får betalda räkningar varje månad. Purringer och inkasso kommer att göra räkningarna ännu dyrare. Kontakta också fordringsägare för att få ett system än att lämna räkningarna obetalda.

* Om det blir svårt, fråga banken om avdrag för en period eller förlänga avdragsperioden. Båda delarna kommer att minska det månatliga beloppet du betalar till banken, men var medveten om att det också kommer att öka det totala beloppet du betalar tillbaka.

* Om du betalar mer i intresse får du också större avdrag på skatten. Kontrollera om det är möjligt att justera skattekortet så att det speglar den nya räntenivån och du kan lämna kvar mer pengar efter skatt.

* Bygg en buffert. Om ekonomin tillåter det, börja med att använda vanor, även om det bara är en hundrappa på en månad. Du kan alltid öka beloppet senare när du får bättre råd. Med en buffert är du bättre rustad i framtiden och vill ha bättre likviditet.

ADVERT

Mest populära