All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Färre dödsbränder

Text och foto: Linda Ørstavik Öberg.

I genomsnitt dödas varje år 64 personer i brand sedan 1979.

År 2015 har det dödade 35 människor när det återstår två dagar om året.

Det är den lägsta siffran sedan det började spela dödsfall 1979.

- Sensational

De lägsta nivåer som är registrerade före 2015, 41 dödsfall under 2012, och 46 dödsfall under 2011.

- Varje Självklart är den enda döden en för mycket, men det här är anmärkningsvärt lågt antal. Detta inspirerar DSB och säkert även invånarna i brandkåren och el inspektionen att stärka ansträngning, säger Hans Kristian Madsen, prefekt i direktoratet för civilskydd och beredskap.

Det har skett en nedgång i både antalet bränder och antalet dödsfall över tiden, även om några år stå ut i en negativ riktning.

- Riktade förebyggande och brandskyddskampanjer som genomförs av brandkåren, den lokala strömförsörjningen företag, försäkringsbranschen, norska Fire Protection Association och DSB kan vara en bidragande faktor till dessa goda siffror. Vi arbetar medvetet med åtgärder mot riskgrupper, säger Madsen.

Äldre hårdast

Det är till stor del personer som tillhör riskgrupper dör i bränder. Särskilt gäller det äldre människor.

Människor över 70 år har fyra till fem gånger högre risk för död i jämförelse med resten av befolkningen.

- Andelen äldre kommer att öka kraftigt under de kommande åren och många av dessa kommer inte helt att kunna skydda sina egna brandsäkerhet. Dåliga människor är därför en mycket viktig resurs i brandförhindringsarbetet.

De flesta dödsfall inträffar under årets kalla månader. Helger är mest utsatta, särskilt på natten när de flesta sover.

- Levande bränder som tar livet brukar ske på natten. All erfarenhet visar att det finns tidig varning med rökdetektorer som räddar de flesta liv, avslutar Madsen.

ADVERT

Mest populära