All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Fällor när du skapar ett nytt utleiedel

De nuvarande byggreglerna är fullt tillämpliga på nya bostäder i den befintliga bostaden. Foto: Colourbox.

->

I boken "Extra bostad i huset" hittar du en checklista över de regler och regler du måste följa. Foto: SINTEF Building och infrastruktur

- Villaägare som hyr ut stugor platt eller lägenhet i hans hus, är ansvarig för både brandsäkerhet och bostadsstandarder i hyres delen annars, säger Anders Kirkhus. Han är en av redaktörerna i boken "Extra bostad i huset" från SINTEF Byggforsk.

Om du funderar på att göra nedre våningen eller en annan del av huset i en hyresbostad, borde du sätta dig på p. a. Byggregler och brandbestämmelser.

Detta är en del av vad du behöver för att se upp för:

 • Application Duty Om du upprätta en självständig enhet i bostaden, måste du ansöka. Ansökningsblanketten är tillgänglig från www. be. ingen - statsbyggnadstekniker.
 • Kommunen Kontrollera om din kommun har egna riktlinjer för att skapa ytterligare bostäder i befintliga hus.
 • Byggregler Även om ditt hus är årtionden, kommer dagens byggregler att tillämpas fullt ut på en ny bostadshus i huset. Om kraven inte är uppfyllda kommer du att bli föremål för tvingande åtgärder från kommunen, försämring av försäkring, uppsägning av hyresavtal och klagomål vid försäljning av bostaden.
 • Utomhusområde

  Alla boende enheter måste ha lämpliga bostadsutrymmen utomhus i anslutning till huset.

 • Storlek Rum för permanent vistelse (dvs. vardagsrum, kök, sovrum) måste ha en minsta volym på 15m3. Om rummet har den rekommenderade takhöjden på 2,4 meter, motsvarar den ett golvyta på 6,25 kvadratmeter.
 • Höjd

  Rekommenderad höjd är minst 2. 4 meter, och minsta höjden är 2. 2 meter.

 • Dagsljus

  Vardagsrum (vardagsrum, kök, sovrum) ska ha tillfredsställande tillgång till dagsbelysning. Det anses vanligtvis vara tillfredsställande när glasområdet i fönstret motsvarar minst 10% av golvytan i rummet.

 • Baracker Har inbyggd fler hus, varvid varje enhet har ett förvaringsutrymme för cyklar, barnvagnar osv minst 5 kvadratmeter.
 • Brandskydd En oberoende levande enhet måste vara en egen brandcell. Det ställer krav på de delar av byggnaden som skiljer de två enheterna, och man måste räkna med att det kan vara nödvändigt att inrätta brandavskiljande väggar mm bostad måste också ha minst två utrymningsvägar, och bostaden måste ha rök varningar och en 6kg bärbar brandsläckare eller brandslang .
 • Ljudisolering

  Du behöver inte ljudisolering mellan rum inuti enheten själv. Å andra sidan finns det krav på väggar och golv mellan två bostadsenheter.

 • Avstängningsventil Varje enhet måste ha ett separat avstängningsventil för vattentillförseln, så att eventuella läckage kan snabbt stoppas.

Läs mer om detta i Extra bostäder i huset från SINTEF Byggforsk.

ADVERT

Mest populära