All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Fakta om lagar och förordningar

Text: Nina Granlund Sæther

Housing bygglagen

Reglering av köp av bostäder under konstruktion. Gäller om du förfogar över en tomt och ingå ett avtal för någon att bygga där, eller ingår ett avtal om köp av nya bostäder och mark innan byggnadsarbetet har slutförts. Lagen gäller även ägarboende lägenheter och fritidshus samt full ombyggnad av befintliga bostäder.

brand och explosion lagen Prevention

om skydd mot brand, explosion och olyckor med farliga ämnen och brandkåren, samt förordningen om brandförebyggande åtgärder och tillsyn reglerar kraven för att äga och använda eldstäder. Lagen säger också något om brandvarning och flygvägar.

elektriska inspektioner

Lag för tillsynen av elinstallationer och elektrisk utrustning samt ett antal regler som kan montera den elektriska utrustningen och de standarder som krävs.

Köpeskillagen

Gäller alla inköp du gör eller har gjort för privat bruk sedan den 1 juli 2002 om säljaren är en professionell säljare. Lagen gäller inköp och försäljning av föremål, till exempel elektronik och apparater, eller duschkabiner om du inte har köpt det här genom rörmokaren som installerar den. Säljaren måste leverera rätt överenskommen vara vid rätt tidpunkt och plats.

Hantverkstjänstlagen

Reglerar arbete på egendom och egendom. Ska du bygga eller borsta upp ditt hus, gäller hantverkslagen. Lagen reglerar också allt från arbete på din bil, till installation, underhåll och reparation av din TV eller tvättmaskin.

Planerings- och bygglov

Reglerar all byggverksamhet och ställer krav och standarder för hur bostäder och bostäder ska byggas. Lagen reglerar också vem som har rätt att bygga, var man ska bygga och hur byggnaden ska kontrolleras. Till exempel ställer planerings- och bygglagen ut kraven för brandteknisk design och utrustning.

ADVERT

Mest populära