All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Dyra och dåliga hyror online

Text: Nina Granlund Sæther

Hemmagjorda eller otillräckliga kontrakt varar bara så länge som allt går bra. Om det finns problem är det hyresvärden som är beroende av att kunna förlita sig på ett kontrakt som skyddar sina intressen.

- Bortsett från hyresvärden bör man vara försiktig med de flesta av onlinekontrakten och vissa borde vara helt borta. Till exempel tror jag att det finns stor avsaknad av vissa kontrakt som inte har en utkastsklausul för de fall där hyran inte rör sig i slutet av hyran. En utkastsklausul gör det möjligt att säga upp hyran om hyran inte betalas eller hyresgästen inte flyttar vid avtalad tidpunkt. Utan en sådan klausul kommer utslagning att ta mycket längre tid och kan kosta mycket pengar till hyresvärden, varnar advokat Einar Frigland i Huseiers Landsforbund.

I vissa kontrakt finns det ingenting om makt. När det inte är överens om att el och bränsle betalas som tillägg ingår detta i hyran. Det är inte nödvändigtvis hyresvärd medveten och då kan elräkningen vara en stor överraskning. Inte alla är bra på att spara ström när det finns andra som betalar!

Säkerhet är viktigt

Vissa säljer avtal till både hyresgäster och hyresvärdar. Även om annonsen säger att kontraktet är skräddarsydd för hyresvärdar, och att "hyresavtalet har sträckts så långt som möjligt till förmån för hyresvärden inom de gränser som fastställs av hyreslagen" påpekar advokaten flera svagheter.

-Det finns till exempel inget om insättning. Jag tycker att det är uppenbart att hyresgäster måste tillhandahålla säkerhet för skada eller bristande betalning. Betydelsen av lugnande säkerhet kan helt enkelt inte betonas nog. Utan säkerhet är det svårt att tillämpa utestående hyror och andra fordringar utan att gå till domstolsförfaranden. Ofta måste hyresvärdar betrakta pengarna som förlorade, säger han.

Advokaten finner också det ledsen att några av de fattigaste kontrakten kostar relativt mycket, dvs mellan 300 och 500 kronor.

HL kommer att göra hyresgästerna bäst möjliga.

Vissa kan misstänka att Frigland driver HLs ärende när han varnar mot några av kontrakten, eftersom den organisation han är anställd i gör också hyreskontrakt. De är gratis för medlemmar online, icke-medlemmar måste betala 75 kronor. Men han påpekar att HL inte behöver annonseringen:

- Det säljer eller hämtar mer än 20 000 av våra kontrakt per. år och när de nu är gratis är det bara en tjänst vi tillhandahåller. Men vi vill säkra hyresvärden på viktiga punkter, och vi kan göra det på två sätt: antingen genom att använda vårt kontrakt eller genom att påpeka vad vi ska leta efter om de erbjuds andra kontrakt.

HLs bostadshyresavtal har reviderats årligen sedan den nya hyresgruppen trädde i kraft, och hösten 2009 kommer den att vara i en annan förnyad version.

- Att gå igenom andras kontrakt är en användbar övning. Alla har något kvar för det och jag ser fortfarande förbättringspotential i vårt eget kontrakt, säger Frigland. Och jag vill betona att även om vårt avtal är lätt att använda, är det inte anställningsvänligt. Vi har faktiskt samarbetat med konsumentombudsmannen om innehållet för att uppnå en acceptabel balans.

"Som det är" minskar antalet rättstvister

Konsumentrådet själv har ett avtal. Det måste självklart också ta hand om hyresgästens intressen. Därför, från hyresvärdens synvinkel, har konsumentrådets kontrakt vissa svagheter, anser Frigland. En sak om "som det är" saknas. En sådan "as-is" -formulering innebär att bostadsutrymmet endast är kortfattat om det är signifikant sämre än det berodde på att beräkna eller om det saknas eller är felaktig information.

- Och detta väsentliga krav är okej att hjälpa till att undvika småskador. Hyresvärdar mest kan därför dra nytta av en "as-ice" -klausul, anser Frigland.

Tillgång till dubbelsäng?

Advokat Frigland har upptäckt några mindre pussel. I ett av onlinekontrakten står det att "boendet är ett enkelrum i hyresvärdens bostäder, hyresgäster har regelbunden tillgång till resten av hyresvärden bostäder. "

- Vila? Betydar det att hyresgäster också har tillgång till hyresvärdens sovrum och eventuellt dubbelsängen för en liten sträcka, fråga Einar Frigland. - Det vanliga är att hyresgästerna har tillgång till kök och badrum. "Resten av hemmet" måste kräva tvister, och har aldrig varit avsikten med hyresrätten, påpekar han.

ADVERT

Mest populära