All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Miljö utan direktiv

- Vi gjorde miljöredovisning med planer på att fasa ut alla lösningsmedelsburna färgen redan innan dessa direktiv lades fram, och de har därför inte haft någon effekt på produktutvecklingen med oss. Från och med 2010 är 99 procent av alla våra produkter vattentäta och vi har helt upphört med att sälja vit ande, säger Chresten Nielsen, teknisk chef hos Beckers.

Men Norge är ett lösningsmedelsland och tillverkaren döljer inte att investeringen har orsakat ekonomisk förlust.

- Det är upp till oss att hålla en så hög miljöprofil, och det har lett oss att förlora försäljningen. I synnerhet på projektmarknaden väljer många fortfarande lösningsmedelsbaserade produkter. Vi hoppas dock att detta kommer att löna sig på lång sikt, säger Nielsen.

norrmän eftersläntrare

Enligt Nielsen, som är dansk medborgare som arbetar i ett svenskt bolag i Norge, finns det stora skillnader i användningen av vattenburna produkter i Norden, och vi norrmän bakom utvecklingen.

- Svenskarna är längre än Norge, och Danmark är nästan helt vattentät - även på den professionella marknaden. Detta har mycket att göra med att 50 procent av yrkesmålare i Danmark är kvinnor, och de är angelägna om att hålla gravida kvinnor så länge som möjligt i arbetet. Fackföreningen ställer därför starka riktlinjer för produkter som kan användas. Och när arbetsgivaren antingen måste ordna eller betala sjuklön, säger det sig självklart att de väljer att göra arrangemang, säger han.

Detta är VOC

  • VOC står för Volatile Organic Compound, som på norska översätts till flyktiga organiska föreningar.
  • För mycket VOC i luften kan vara både skadligt och skadligt för miljön.
  • År 2004 antogs ett nytt EU-direktiv för att minska VOC i ett antal kemiska produkter. Detta bör ske i två faser, där den första minskningen under 2007 och slutligen minska under 2010.
  • Paint tillverkare har full produktion stopp av produkter som inte uppfyller EU: s nya direktiv den 1 januari 2010.
  • Butiker sitter med dessa produkter lager får sälja produkterna år 2010.

ADVERT

Mest populära