All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Tom präst hem runt om i landet

Traditionellt levde prästen i församlingen eller prostgård, men regeln Förändringen innebär att det nu är fritt att välja bostad och hemvist.

Om prästerna befinner sig i ett servicehus med måttlig hyra kan detta leda till en skatteförmån.

Förmånsbeskattning kan vara en stor kostnad, så många präster väljer nu att flytta. Berit Øksnes i Asker är en av dem.

- Jag skulle ha fått en hyresökning från drygt 4 000 kronor till cirka 14 000 kronor, säger hon.

Cooper, men inte bosättningskrav

Berit Øksnes haft fem bra år i Asker prästgård, och skulle ha velat ha varit om hon hade haft möjlighet.

Prästerna kan således fortsätta att bo i tjänstepensionen på samma villkor som tidigare. Hyran är idag på knappt 4 000 dollar per månad, oavsett storlek och plats. Vid anställning har prästerna fått en borr medan de är i ståndpunkten medan de tidigare haft uppehållstillstånd.

Hyran fortsätter att vara densamma, men prästerna måste nu betala skatt på skillnaden mellan subventionerad hyra och verkligt marknadsvärde. För många innebär detta en stark skatteökning.

norska kommuner äger för närvarande cirka 525 präst hem, medan Endowment Fund, OVF har cirka 420.

Så vad händer nu med den gamla prästens hem som på många ställen är viktiga kulturminnen?

Vald för att flytta

Prost Berit Øksnes är en av dem som har valt att flytta. Hon flyttade från Askers pastorala bostad i september efter att ha bott i 500-kvadratmeter bostaden i fem år.

Prost Berit Øksnes det verkar synd att färre präster framåt kommer att stanna i prästerliga bostäder anslutna församling

- Anledningen till att jag flyttade var beskattningen av vistas på prästgård i Asker fördel såg till att det inte var lämpligt för mig att bo . Jag bodde där ensam, och de nya reglerna skulle innebära en ökning av hyran från knappt 4 000 kronor till cirka 14 000 kronor i månaden. Om du vill bo där finns ett val, en prioritet, men i mitt fall blev det olämpligt, säger hon.

Øksnes bor nu i Halden och har förvärvat ett pendlingsboende i Asker. Hon säger sig själv att hon nu är ett av de första exemplen att det inte längre är lika lätt att delta så ofta och mycket som du vill ha i församlingen.

- Jag anser att detta är ett system som går utöver förhållandet mellan kyrka och präst. Du vill ha prästen nära om han är på jobbet eller inte, nu blir det svårare. Så jag är säker på att det nya systemet kommer att markeras i kyrkorna.

Hon berättar att många har kontaktat henne eftersom de tycker att det är ledsen att prästen har flyttat och prästadömets fönster är mörka.

- Både kyrkliga ledare och andra har ett förhållande till prästadömet, så det här är en stor förändring för många, påpekar Øksnes.

Kulturarv

Informationssamhällets fond har ett betydande antal prestigefyllda hus och prestigefyllda hem med ett särskilt stort kulturhistoriskt värde. Dessa ska behållas i fondens ägande. Det är för närvarande en diskussion om vilka bostäder som bör prioriteras, i princip gäller det för cirka 140 bostäder.

Asker prestegård ligger strax norr om Asker kyrka och fem av byggnaderna på gården är skyddade. Nu är huvudbyggnaden tom.

- Detta är en pågående process som kommer att ta många år. Det är en stor förändring för både prästerna och för oss som bostadschef, så det blir ett krävande jobb, säger Judy Velle Hafredal, kommunikationsdirektör på Ovf.

Av dessa 140 finns cirka 45 bostäder i områden där bostäder behövs för rekrytering av präster. Ovf lägger stor vikt vid att vara präst i de kulturella fastigheter som fonden väljer att hålla och ordna för detta.

- Hittills finns det cirka 20 präster som har valt att flytta ut ur det prestigefyllda hemmet, men vi förväntar oss att det blir mer, säger Hafredal. Hon säger att de också har erbjudit tillfälliga uthyrningar till kommuner för att rymma flyktingar.

Köp bostadsfastighet

Ovf kommer så småningom att sälja en hel del bostäder som inte behövs som servicehem, och arbetar nu för att kartlägga prästens intresse av att köpa sina tjänster.

- Hittills har 13 präster meddelat ett intresse att ta över hemmet, men det är svårt att säga något om numret här, eftersom det inte nödvändigtvis kommer att sluta i försäljningen, säger Hafredal.

Ovf räknar med att sälja cirka 200 prestigefyllda bostäder under de kommande tio åren. Fastigheterna kommer att säljas till marknadspriser, där det inte finns några speciella överväganden som innebär en annan lösning. Vid behov kan du också ta fastigheten till en avgift.

Om prästerna vill köpa en kommunal tjänst måste prästen kontakta kommunen själv.

ADVERT

Mest populära