All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppvärmning

Elektronisk flödesmätning på is

Text: Linda Ørstavik Öberg.

Det är MPE som begärts NVE skjuta upp tidsfristen för utrullningen av mätning elektronisk flöde med två år.

Det innebär att tidsfristen kommer att vara så långt i förväg som den 1 januari 2019.

kan du därför tvingas vänta mycket länge innan du får en smart elmätare i huset.

Pris och förbrukning

Automatiska flödesmätare, AMS, kan hjälpa oss att hantera vår strömförbrukning bättre.

De smarta flödesmätare som placeras hos kunden innebär att du kan få information om priser och förbrukning.

Det var redan på 1999 som regeringen antagit regler som AMS bygger på, och genomförandet bör vara 2007. Det var senare skjutits upp till 2011 och senare till 2013.

Då planerades att allmännyttiga företag skulle finansiera och vara ansvarig för att alla gamla meter ska ersättas senast 2017, som nu exponeras ytterligare.

Fast mars

Konsumentrådet är en av dem som har drivit för mätning elektronisk flöde och som vill ha en snabb implementering.

De tycker att det är olyckligt att utrullningen nu skjuts ut i tiden.

- Det handlar om att vänja sig på bra handlingsmönster som minskar energiförbrukningen, vilket representerar både privata och miljövänliga lösningar. Och denna form av tvåvägskommunikation säkerställer också att nuvarande kunder kommer att få en faktura som överensstämmer med deras egen faktiska förbrukningen, skriver Thomas Bartholdsen, chef för bostadsavdelningen, konsument rådets webbplats.

NVE ska också klargöra undantagen och överväga något mer omfattande undantagsbestämmelser än tidigare föreslagna.

MPE fråga NVE ge förslag till förändringar i redovisningsregler från den 15 mars 2013.

ADVERT

Mest populära