All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Echo CS450

I korthet:

+ Enkel åtkomst till underhållspunkter

+

- Obalanserad för långt svärd

- Poor fyllning och lock

En användbar sag, men det kommer inte att väcka hela stora entusiasm. Här är för många genomsnittliga lösningar som sagan kan göra med bäst.

Bygg Kvalitet

Saga verkar ganska robust och välbyggd. Bra materialval med fasta knappar och växlar.

Säkerhet

Vi har dålig effekt på den automatiska kedjebromsen när vi testade kast. Här ritar vi också att stoppknappen är liten och oskyddad.

Kapacitet

Good hastighet men vissa slack gasrespons. Tvärsnittet är helt på skäret.

Ease

är Saga lätt att starta, men har lite tuklete operation. Knapparna är placerade så att du måste släppa greppet när du arbetar. Enkel åtkomst till servicepunkter, men det finns lite att notera att lossa filtret. Dessutom är det svårt att få tillgång till kylbassängerna. Korrekt kedjespänning, men muttrarna är lös och kan snabbt försvinna. Fyllkåporna är dåliga och öppningarna är små. Sagan är lite besvärligt, och den är utrustad med en för lång svärd. Det kommer att bli långt, tungt och obalanserat. Annars dämpning vibrationerna väl och saga har en anständig siktlinje.

ADVERT

Mest populära