All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Matställe för miljontals

Det är framför allt i den varma årstiden skadedjur som invaderar våra hus. Myror och skalbaggar trivs bäst i fuktiga och varma omgivningar, och skador på badrummet kan vara mycket stora.

- Vi vet att skadedjur har förstört upp till en miljon dollar i ett hem. Förra året vi betalat ersättning av fyra miljoner sådana skador, men det är bara toppen av ett isberg, säger ansvarig för egendom i If P & C, Øyvind Homes nyhetsbyrån Newswire.

Täckt

Beräkningar gjorda av försäkringsbolaget visar att totala skadedjur är cirka 100 miljoner.

Ordinarie villaförsäkring täcker inte byggskador orsakade av skadedjur som detta. Då är alternativet en extra försäkring, vid If kallad Superforsikring.

Idag har endast en av tio med hemförsäkring i If tecknat en sådan ytterligare försäkring.

Wet Baths

Det är mycket viktigt att undvika fuktskador i badrum och andra våtrum för att undvika dessa problem.

- Speciellt människor som bor nära kusten och fuktiga platser bör vara extra försiktiga. Och om du märker skadedjur i hemmet bör det omedelbart kontrolleras av proffs. Tagen snabbt kan det lösas med enkla medel som kan köpas från en specialist eller trädgård center, säger Erik Haga, konsult hos If Skadeforsikring.

Farliga råttor

Råttor är också vanliga och de reproducerar det kan ha katastrofala konsekvenser.

- Om du har ett rådigt besök är det inte så mycket, men så snart det blir två blir det snabbare. Två råttor kan, under rätta förhållanden, nå tre tusen på ett år, säger Erik Haga. Råttor rattle genom de flesta, inklusive elektriska ledningar och apparater.

- Om du hör misstänkta ljud eller upptäckter myror, skalbaggar eller andra reptiler i hemmet är det viktigt att göra något åt ​​det. Då ska du kontakta ett företag som tar hand om skadedjur eller ett försäkringsbolag.

Oförklarlig lukt

En av de största betalningarna från If after pestattacker var i samband med ägandet av ett hus i Kristiansand.

- En månad efter att den nya ägaren hade flyttat in i huset märkte han en fruktansvärd stank. När han gick för att undersöka vad det var, fann han massor av rottelik under golven, säger advokat Jan Erik Hoslemo, som arbetar med skadedjursproblem.

- Totalt kostade denna råttangrepp 400000 dollar. Det första du märker när det gäller råttor är förstås stanken av rottelik. Det är därför viktigt att vara medveten om och kontrollera huset om du märker en oförklarlig lukt i huset, säger Hoslemo.

Maur värsta

Enligt Norsk Hussopp Forsikring är det det största hotet.

- Av våra skador är det 41 procent på grund av strumpor.38 procent är skador på skador och 4 procent på grund av randiga borr, berättar Alf Ivar Berglund, marknadschef på Norsk Hussopp Forsikring.

ADVERT

Mest populära