All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Lättare att bygga

DinSide skrev tidigare i år att ministeriet för lokalt styre och regional utveckling skulle förbereda ett förslag om tillfälligt förenkling av behandlingen jämfört med plan- och bygglagen. Nu har de nya bestämmelserna antagits, och målet är att ge en snabbare behandling av byggnadsapplikationer i kommunerna.

Självförklaring av kompetens

Planerings- och bygglagen kräver att yrkesverksamma är ansvariga för byggandet och att de därför måste dokumentera sin kompetens. Målet är att säkerställa kvaliteten på alla nya byggnader som omfattas av lagen. Den tillfälliga förändring som nu har antagits förenklar skyldigheten att dokumentera sökanden.

Enligt lagen ska utvecklaren lämna in både examensbevis, referensprojekt och certifikat som ska godkännas som ansvarig. Övergångsarrangemanget anger att det för tillfället är tillräckligt för att leverera en försäkran om självförsörjning, där sökanden bland annat kan hänvisa till referensprojekt. Detta kommer att spara både sökanden och kommunen under mycket tid när man bedömer byggnadsapplikationer.

Och det kan behövas. Tidigare i år var rättspraxis i exempelvis Oslo, uppe i nästan sex månader för vissa byggnadsformer.

Den tillfälliga arrangemang som nu har antagits och som kommer att pågå genom den 31 december 2000 i hopp om mydighetene att både det centrala systemet tillstånd, kommuner och byggföretag kommer att lyckas anpassa sig till kraven i lagen.

Ledsen â? ?? Denna artikel är inte längre tillgänglig.

ADVERT

Mest populära