All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Dropper ren stuga skatt

Relaterade artiklar:
  1. Vad betyder det - egentligen?
  2. Kalkylator för rika människor
  3. Fastighetsskatten måste höjas
  4. Sylt ner pengar i bostäder

Förslaget omfattar alla fastigheter i kommunen, medan jord- och skogsbruk egendom måste ha obligatorisk undantag.

Fritt val

Enligt förslaget kommer kommunerna att kunna välja mellan att skriva fastighetsskatt i hela kommunen, bara i områden som värderas vid byvis, och / eller (endast) i kvarnar och fabriker. Förlängning till hela kommunen kommer i början att vara av betydelse för alla fastigheter som ligger utanför stadsbyggnader, inklusive bostadsfastigheter, övriga fastigheter i kommunen samt rekreationsegenskaper.

- Det kommer inte att finnas någon möjlighet att införa fastighetsskatt på hyttar ensam, betonar finansminister Kristin Halvorsen.

Hyresskatt

Tror du att det ska vara

infört din egen taxa? (Closed)

Nej (70%) 365

Ja (16%) 84

Endast i de dyraste områdena (14%) 71

Avstvemningen styrs inte och speglar bara läsarens egna åsikter.

Dagens frivilliga undantag för fastigheter som drivs som mark- och skogsbruksfastigheter föreslås omvandlas till ett obligatoriskt undantag. Detta undantag omfattar inte bondgårdar. Ändringarna föreslås träda i kraft från och med räkenskapsåret 2007.

Kommunen bestämmer varje år vilken skattesats som ska beaktas vid tryckning av fastighetsskatt. Fastighetsskatten uppgår till minst 2 procent och inte mer än 7 procent av skattesatsen för fastigheterna.

hyran

Av budgetpropositionen går visar också att arbets uthyrning av stugor, lägenheter och andra semester egendom inte bör momsbelagda från den 1 september om inte sådan uthyrning som drivs i samband med hotelledningen. Det föreslås att detta granskas när nya regler om återköp och anpassning har införts.

[email protected]

ADVERT

Mest populära