All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Gör detta varje vår, du kommer ifrån en hel del arbete

Underhållet av stugan måste följas upp i linje med huset. Under påsken kan husägare ha upptäckt slitage, röra eller små saker som måste åtgärdas.

Om du är osäker på vad du ska leta efter för att göra jobbet enklare, följ den här översikten.

Runt windows

Restaurering av fönster kan betala ekonomiskt. Detta är ett exponerat område, särskilt i fönsterluckor och vattenbrädor. Är det konfiskerat, kontrollerar du att de är alla och att de sitter som de borde. Använd en kniv för att kontrollera rotten. Sätt in den i ändväggen och där du kan misstänka att träet är dåligt. Är det varmt och torrt kan du mätta träet med träolja.

hängrännor och stuprör

Har det funnits isen vid takfoten och i rännorna, är det klokt att kontrollera att det inte har varit läckage. Byt ut delar som läcker ut. Om vattnet rinner in i väggen roterar klädningen mycket snabbt.

Utomhusområden: Fönstren är utsatta för vind och väder, så restaureringen kan betala ekonomiskt. Foto: Øivind Lie

ANVÄND KNIFE: Använd kniv för att kontrollera fönstren i fönstren. Foto: Øivind Lie

TREOLJE: Är det varmt och torrt kan du mätta träet med träolja. Foto: Øivind Small

RENNER och avlopp: Kontrollera att det har läckt ut under vintern och byta ut delar som läcker. Foto: Øivind Lie

Ytterväggar

Leta efter torra områden eller bubblor och färgad färg. Ta tag i nageln över bordets yta. Om det blir en ljus sträcka är väggen förmodligen klar för en färgfärg eller fläck under våren eller sommaren. Solväggen är särskilt utsatt, kanske behöver du bara ta den.

Är det torrt och varmt väder, är det klokt att redan nu ta en runda där du mätta virket vid stående panel med en bra träolja. Använd det som kallas en hörnrulle. Då är du bekväm och du behöver inte böja.

Om du gör det varje vår, undviker du att spyta, och borden går bra i många år.

Är delar av väggen som aldrig torkar ordentligt, det skapar problem. Det kan vara allt från små hål efter naglar som är slagna för långt in i stora områden täckta med skrubb och buskar. Om det finns grön och svamp på borden är detta ett säkert tecken.

Att rensa gräset och buskarna som växer in i stugan och upp längs väggen är en fin aktivitet så snart snön är borta.

Övergången mellan grundväggen och botten av timmerstugorna är utsatt, det kan vara tillrådligt om vattnet står kvar.

Korrekt sluttningar och avlopp är extra viktiga i en timmerstuga. Torvtaket stannar kvar på vattnet och det kan dräneras länge. Om det finns läckage eller dålig dränering, får det vatten att spruta mot virket.

Inre väggar

Har det drivit snö under vintern, så kommer du att se spår på det nu.Alla typer av fukt på insidan av väggen är tecken på att något är fel. Då pratar vi om fukt i alla varianter; snö, is, sköldar och vatten. Kontrollera i synnerhet tätningen mellan vägg och tak.

OBS: Kanske tar det bara solväggen. Om det är torrt och varmt i vädret är det klokt att redan ta en runda när du mättar slutet på stående panelen med en bra träolja. Foto: Øivind Lie

Rör och öppen spis

När den svåraste uppvärmningsperioden är över är det dags att sopa. Innan du sopar, måste alla luckor och öppningar vara stängda och förseglade. Om du är öppen måste du stänga öppningen väl.

När du sveper, gör det med flytkraft. Det vill säga att kosten ska försiktigt sänkas, så att sopa själv måste göras när man drar upp det. Då förhindrar du att sot pressar ner i rummet.

Om du har en eldstaden, det vill säga en eldstad där röret går rakt upp från eldstaden, var försiktig så att lödaren inte förstör eldstaden.

Det finns vanligtvis krångel i korsningarna mellan rökröret och rörledningen. Därför är det en fördel att komma till dessa platser. Antingen genom luckorna i rökröret eller genom att dra ut det ur hålet i röret.

Börja sopa rökröret som löper från ugnen och in i röret. Här kan du använda ett rökrör. För att komma till rökröret finns en valv ovanpå ugnen. Det är vanligtvis möjligt att demontera. När du tar bort det är det lätt att nå röret med en pensel. Om det finns ett långt rökrör med rät vinkel bör det finnas små luckor i röret så att du når det med borsten.

Har du en sop, tömmer du sotet efter sopning.

Moln i aska kan överleva upp till tre dagar. Ställ inte burken med sot i den ihåliga väggen under några omständigheter. Om du vill bli av med snön runt stugan kan du sprida sot på snön. Den mörka ytan får snön att smälta snabbare i vårsolskenet.

PIPES OCH ILDSTED: Nu när vintern och avfyrningstiden är över ska röret svepas. Foto: Øivind Lie

Före känslan: Alla luckor och öppningar måste stängas och förseglas innan de sveps. Om du är öppen måste du stänga öppningen väl. Foto: Øivind Lie

ADVERT

Mest populära