All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Tål ditt hus regnet?

Den manuella "Fosterskador, undersökningar och åtgärder" från SINTEF Building Research kan ge dig svaret på om det extrema vädret bryter huset. Boken ger dig praktiska råd om förebyggande och sanering av fuktskador. Varje år orsakar fukt stor skada på många byggnader här i Norge.

Om vi ​​tror på experters analys av ett klimat i framtiden kommer det att bli ett problem som bara ökar. Fukt orsakar inte bara skador på huset, utan kan även göra fattig inomhusklimat och orsaka hälsoproblem.

Fokus på byggprocessen

Fuktskador kan bero på olyckliga byggnadsdetaljer eller fel i byggprocessen. Även om det inte är möjligt att helt skydda mot misstag är det ganska möjligt att begränsa räckvidden. Ökad kunskap om professionella kan ge bra resultat. Boken förklarar varför fuktskador uppstår, om avslöjande och korrigering av dessa skador. Boken ger råd för att utföra undersökningar och visar skador i olika typer av byggnader.

-byggnaden kostar samhället många miljarder varje år, och fukt är en av de största tekniska utmaningarna för byggindustrin, säger Kim Robert Lisø, forskningschef vid SINTEF Building Research.

Humid Future

Om forskare förutsäger ett varmare klimat kommer en allt större del av landet att bli utsatt för fuktproblem. Idag är områdena längs västra norge och norr till Finmark de mest utsatta, men om prognoserna görs kommer nästan hela landet att bli mer utsatt för mer regn och därmed fuktskador. Kim Robert Lisø säger att fuktstammen både idag och i framtiden ställer stora utmaningar för byggnads robusthet. Ökande nederbörd blir en utmaning för både trä och tegelhus.

Fallet fortsätter under bilden.

Foto: SINTEF Byggforskning

Dessa saker bör tas hand om:

Byt skadade takplattor. Byt lös och snedställd sten. Ta gärna av mossa. Kontrollera att alla fästen är ordentligt fastsatta så att vattnet styrs utanför taket.

 • Byt skadade takplattor. Byt lös och snedställd sten. Ta gärna av mossa. Kontrollera att alla fästen är ordentligt fastsatta så att vattnet leds utanför taket.
 • Ta bort löv från rännor och dränering.
 • Se till att vatten som finns i avloppet inte faller i marken. Om huset har källare måste takvattnet ledas bort och inte ner i källarväggen.
 • Skär av grenar som slår på taket och klädseln.
 • Kontrollera att vattentabellerna på kläd- och sågbänkarna under fönstren har fallit utåt så att vatten inte står och huvudet inåt. Kontrollera om det finns rotskador genom att hålla en kniv eller nål i träverket.
 • Se till att den är tätt mellan inramningsramen och ramen. Detta förhindrar inte bara utkast och värmeförlust, utan även kondens och isbildning i ytterytan av fönstret.
 • Rengör balkongen och terrassen så att vatten och smuts lätt rinner bort.Ta också bort lövverk, slår och snö som ofta ligger över dörren.
 • Kontrollera att ytvatten inte strömmar mot huset. Från bottenvåningen till marken bör fallet vara minst två cm per. m.
 • Stäng externa kranar för att förhindra frostblästring senare i vinter och töm slangen.
 • I källaren finns salt- eller kalkavlagringar och färg som flakar på väggar och golv, typiska tecken på vatten eller fuktintrång. Det kan vara att utsidan av dräneringen inte är tillräckligt bra eller att spänningarna från takvattnet är för stora.
 • I fuktiga källare kan förhållandena förbättras genom att temperaturen och ventilationen förbättras bättre.
 • Ta en tur i taket och se till att taket är tätt. Leta efter tecken på läckage eller fuktskador, särskilt på röret.
ADVERT

Mest populära