All egendom: trädgård, kök, inredning >> Badrum

ÖVerensstämmer gamla bad med dagens krav?

->

Foto: Colorbox

Foto: Sesselja Bigseth. Många äldre badrum uppfyller dagens krav

Eftersom reglerna har förändrats, kommer många äldre badrum inte att uppfylla dagens krav. Det är okej, eftersom byggreglerna inte har någon retroaktiv effekt. Men när renovera ett badrum, måste du ta reda på om du måste följa gällande regler eller om det är tillräckligt för att säkerställa att rummet kommer att vara mer i strid med gällande regler än vad det redan är.

Dagens krav

Planning and Building Act § 87 reglerar detta. Här står det att alla förändringar och reparationer av rörledningen (bygginstallationen) måste uppfylla dagens krav, men för rummet beror det på kommunens utrymme för skönsmässig bedömning. Om kommunen, det vill säga Plan- och byggtjänster, "inser" att vi talar om en större ombyggnad av badrummet, bör man följa de nuvarande kraven, annars är det bara krävs att man bör undvika en försämring förhållanden.

Många kommuner tycker att det är huvudbyggnaden först om du går upp på golvet, men du kan inte vara säker tills du har frågat kommunen i varje enskilt fall. (Många tror att den avgörande faktorn är om arbetena kräver officiellt godkännande eller inte - det är fel, § 87 säger ingenting om applikationskrav.) Om det är svårt eller orimligt dyrt att följa dagens krav, kan man ansöka om dispens enligt § 88, och då är det inget krav på "speciell anledning" som det är för dispensation för nybyggnation.

Ta hand om försäljningsordet

Om du ska sälja huset är det viktigt att du använder rätt ord. Ord som underhåll och sanering är ofarliga, medan modernisering innebär att "lägga till saknade funktioner eller uppfylla formella krav som har kommit efter den ursprungliga posten" (NS 3422).

Om du skriver att badrummet har moderniserats i utsikten, har du verkligen gynnat det faktum att badrummet helt uppfyller dagens krav. Rehabilitering gör "rättelse där syftet är att bevara så mycket av antikvarisk värde eller arkitektonisk kvalitet" (NS 3422) och bör därför sällan om förändringar i badrummet.

Mer detaljer finns i byggforskningen, byggnadsindustrins våtrums storm och i faktaboken Skapa ett nytt badrum (finns i Vi på Villas Bookstore). Dessa är på SINTEF Byggforskning.

Konsumentinformation
SINTEF Byggforskning

Planerings- och bygglov

ADVERT

Mest populära