All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Inte betalar hyra

För många att skaffa bostad, är hyresbostäder ett verkligt alternativ till köp av bostäder. Höjda hypotekslån har dock ökat hyresräntorna och hyrespriserna har stigit kraftigt de senaste månaderna. På en marknad där hyrespriserna stiger och huspriserna sjunker kan man fråga hur lönsamt det är att hyra - även med höga hypotekslån. Vi har räknat på frågan.

Vad är ditt hem värd just nu? Kontrollera bostadskalkylberäkningen

Förvirrande information

I kväll skrev Aftenposten. nej att det är olönsamt att köpa en lägenhet i Oslo. En kvadratisk lägenhet på 55 kvadratmeter till 1, 9 miljoner, och ett lån på 6, 6 procent ränta baseras på deras beräkning. Att hyra en liknande lägenhet kommer enligt Aftenposten. ingen kostnad 109 000 kronor per år, dvs. över 9 000 kronor per månad.

Beräkna: Så mycket kan du låna

Putter vi dessa data till vårt eget eller hyra miniräknare, finner vi att du kan använda ett intresse endast lån på upp till 2 217 789 miljoner för samma månatliga utgifter. För detta kan du köpa en lägenhet på cirka 64 kvadratmeter. Kalkylatorn tar hänsyn till skatten på förmåner, vatten och avlopp, underhåll och försäkring. Kalkylatorn tar inte hänsyn till kostnaderna för att köpa och sälja bostäder.

Äg eller hyra? Här är räknaren

Den kraftiga ökningen av hyror och motsvarande nedgång i huspriserna har därmed gjort det mer lönsamt att köpa bostäder . Vid en tidpunkt har dock Aftenposten rätt: Värdet av hemmet när du säljer det är absolut nödvändigt för investeringens lönsamhet. Detsamma är räntan på hypotekslånet. Det är framtida intresse och bostadsmarknad som bestämmer ditt öde. Men viktigare: Hur länge kommer du stanna där?

Vi har därför övervägt följande exempel:

Du behöver en ny bostadsort och letar efter dig att stanna där i ungefär tre år. Du tittar på lägenheten i exemplet ovan och undrar om det kommer att betala för att köpa eller hyra detta. Priset är fortfarande 1, 9 miljoner kronor, medan den beräknade hyran för en motsvarande lägenhet är 109 000 kronor per år.

Läs också: Svårare att få lån i norska banker

Dessutom har vi lägga till följande uppgifter grund:
Inköpspris lägenhet 1.900.000
(ekvation inspektörer lägenhet) < 999> (250 tusen) hyra för liknande lägenhet i ett år
109 000 Borrow (omgångar)
1600000 Nominell rate
6, 6% arrangemang avgifter lån
1000 * officiella registreringsavgift gärning
1548 officiella registreringsavgift bostadsobligation
1935 Premier 1 år (täckt hyresvärden genom att hyra)
2000 * statliga skatter inkl. fastighetsskatt 1 år
5000 * Diverse kostnader 1 år (täckt av hyresvärden genom att hyra)
2000 * skatt Nettoomsättning
28% Stamp < 999> 47 500
* Ungefärliga priser Banken finansierar 1,6 miljoner av lånet medan 300.000 kronor måste erhållas av köparen. Vi föreställer oss att köparen måste finansiera med egna medel vid inköpstillfället:
Självrisk lån + stämpel + div registreringsavgifter + uppläggningsavgift lån

Du investerar dvs 351. 703 miljoner på inköp av lägenheten. Vi tror vidare att hyreskostnaderna och alla kostnadsposter ökar med 2% per år under treårsperioden. Lånet är ett lån med fast ränta och lånefrekvensen är konstant i tre år. Årsräntan uppgår till 105 600 kronor. Räntan är avdragsgill och efter skatt kommer lånet att kosta låntagaren 76.032 kronor.

Därmed kan vi ställa in följande likviditetsbudget för de kommande tre åren om du köper i stället för hyra:

Likviditets Budget:

År

1
2 3 Spart hyra 109 000
111 800 114 036 - hastighet efter skatt 76.032
76.032 76.032 - Försäkringar 2000
2040 2061 - Statliga skatter 5000
5100 5202 - Diverse kostnader 2000
2040 2061 <999 > årliga besparingar 23968 26588
28660 Alla tre år ger köpoption de minsta utgifterna. Men det är naturligtvis intressant hur mycket lägenheten kan säljas på om tre år. Om du köper en lägenhet borde du förvänta dig att betala en månadsumman i gemensamma utgifter / hyra. Denna mängd kan variera mycket och ingår inte i beräkningen. När du säljer lägenheten om tre år betalar du provision till fastighetsmäklare. Dessutom, som säljare, måste du betala kostnaden för takläggning och reklam för lägenheten. Vi antar att den totala kostnaden kommer att uppgå till ca 5% av försäljningspriset på lägenheten. Köparen av lägenheten investerar 351. 703 kronor. De tre åren ger investeringen ett kassatillskott för år 1, 2 och 3 respektive NOK 23 968, £ 26 588 och £ 28 670 +/- vinster / förluster vid försäljning av lägenheten. Det är inte förrän du vet morgondagens huspriser som du kan veta det slutliga resultatet av beräkningen.

I vårt exempel, kommer priset på lägenheten öka med minst 71 028 miljoner för ägar alternativet bör inte vara en förlust projekt. Då har vi inte tagit hänsyn till förväntad inflation. Det kräver att lägenheten stiger med 3, 7 procent på tre år, dvs 1,25 procent per år.

Men du kan sätta 351.703 kronor i banken

, vi säger med 6% intresse. Efter tre år ger detta en vinst på 67. 180 kronor. För att bostadsinvesteringen ska kunna betala måste försäljningspriset uppgå till 2 038 SEK. 208. Detta kräver en prisökning på knappt 7, 3 procent på tre år, dvs 2, 4 procent per år.

Observera att du måste betala skatt på ränteintäkter. Skattesatsen är 28 procent.

Läs också: Sälj eller hyra? Vad tycker vi om marknaden?

Även med en relativt kort tidshorisont (tre år) visar exempel på att bostadsmarknaden behöver inte stiga mer än ett fåtal procent att det ska löna sig att köpa bostäder. Frågan är vad vi kan förvänta oss i framtiden.

Vissa tror att priserna kommer att sjunka ytterligare, andra tror att vi har nått botten eftersom den våldsamma stämningen skift på bostadsmarknaden under de senaste sex månaderna kan vara ett tecken på att nedgången i priserna kommer att ske snabbt.

Med tanke på Statistikcentralens husprisstatistik har huspriserna ökat i genomsnitt med 10,46 procent under de senaste sju åren (2000-2007).

Bostadsprisindexet finns här

ADVERT

Mest populära