All egendom: trädgård, kök, inredning >> Konstruktion

Gör källan dig sjuk?

->

Foto: Källare. nej

Ocritical dekoration av källarrummen kan göra dig sjuk. Det finns goda skäl att kontrollera inomhusklimatet i källaren. Om väggar och golv inte är tillräckligt skyddade mot fukt från marken kan svamp och rå utvecklas inuti strukturen utan att detekteras. Förutom att skada huset kan mögelsporer innehålla allergener som orsakar hälsoproblem i form av huvudvärk, trötthet och allergier. Fukt kan också bidra till ökad avgasning från exempelvis golvlim.

Gemensam lösning skapar risk

Det enklaste och mest prisvärda sättet att installera källarrum är också det vanligaste. Det handlar om att bara isolera och klamra väggen inuti. Tyvärr är det också den som i slutändan kan leda till inomhusklimatsjukdomar. Lösningen innebär risk för fuktskador. Vanliga misstag är att använda för mycket isolering eller att använda plastspärr utanför isoleringen. Plastfolie på isolering gäller endast där mer än hälften av väggen är över terräng. Gipset förhindrar annars torkning av väggen.

Innan du börjar installera ett källarrum, bör du bland annat kontrollera fuktbarriären i golvet. Om huset är byggt före ca. 1970 är golvet förmodligen inte isolerat heller. Har du inte golvets fuktbarriär, ska du bygga ett nytt golv. Då kan du isolera i samma runda. Det säkraste golvet på äldre källargolv är att använda betongplattor.

Här kan du köpa en bok Gör ett rum i källaren

Kontrollera avloppet

En annan sak att kontrollera är läget av dräneringsmassorna runt huset, dräneringsrören och väggens yttre fuktskydd. Förr eller senare kommer dräneringsmassor och dräneringsrör normalt att gå nära. Om dräneringen är 40-50 år måste den i de flesta fall bytas ut, men dräneringen kan förseglas igen med jordmassor även vid nyare hus.

Externa väggar mot terräng måste också ha fuktsäkra bottenplattor mot väggen. Det var inte förrän på 1960-talet som det blev vanligare att använda sådana basplattor. Om du är osäker på om dränering och fuktskydd är tillfredsställande, borde du gräva ner till avloppsröret i huset för att få det kontrollerat. Då kan full utgrävning och nytt dränering och fuktskydd övervägas.

Utvändig isolering rekommenderas Utvändig isolering av hela ytterväggen är det säkraste alternativet, SINTEF Byggforskning pekar ut i lagerrummet i källaren. Den nya och utökade upplagan av Lag rum i källaren riktar sig till både värdelösa husägare, husägare som väljer lösningar innan hantverkare gör jobbet själva och hantverkarna själva.

Lösningen kräver utgrävning. Du kan också förbättra dränering samtidigt. När man isolerar ute i höjden behöver man inte isolera inuti. Ett användbart alternativ kan vara att isolera väggen utanför underjordiska och att isolera hela innerväggen.Även här måste du gräva upp och förbättra dränering.

ADVERT

Mest populära