All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Tänker du om miljön när du väljer färg?

Har du inte gjort det redan tidig höst är ett utmärkt tillfälle att måla huset på.

Men det kan vara svårt att komma igång när du inte redan vet vilken färg som ska användas. En sak är det faktiska färgschemat, vilket bör vara omtänksamt.

Men det finns också många olika färgtyper med olika egenskaper som du kan välja mellan.

Om du eller någon annan i familjen kämpar med astma eller allergi, är det också mycket viktigt att välja den färg som ger minst hälsofel.

- Svårt att välja miljövänligt

För medvetna konsumenter finns det också en punkt att välja miljövänliga produkter.

Miljödirektoratet rekommenderar generellt färger som är Svanenmärkta eller har EU-blommans EU-miljömärke. Bland dessa hittar du de bästa alternativen bland moderna färger, skriver tidningen Bo Bygg och Bolig.

Enligt tidningen är märket dock inte fullständigt. Den innehåller inte information om utsläpp (strålning) till luft eller miljöpåverkan under den faktiska produktionen av färgen.

Tillverkarnas säkerhetsdatablad är ofta ofta otillräckliga för innehåll inom inom godkända gränsvärden. Eftersom ämnena kan utelämnas från deklarationen och det är omöjligt att veta vad färgen innehåller.

Måste spädas i lacknafta

Dessutom är det problematiskt för konsumenten att naturprodukter såsom oljefärger linfrö är miljömärkt (såvitt vi kunnat ta reda på) och inte minst - att vissa typer av linfröoljefärger rekommenderas att tunna ut med vitt ande.

Enligt seniorforskare hos Sintef är Thale Sofie Wester Plessner, hälso- och miljövänlighet i färg en komplex fråga.

- Det handlar om resursanvändning under hela livslängden, från återvinning av råvaror och förbrukning av energi till avfallshantering. Nära till energianvändningen är utsläpp av växthusgaser. Om färgen innehåller en växtbaserad olja, såsom linolja, är användningen av mark- och odlingsmetoder faktorer som måste ingå i bedömningen, säger hon.

- Halten av farliga ämnen som cancerframkallande ämnen, inklusive oavsiktlig kontaminering, ska dokumenteras. För icke-vattenbaserade produkter kommer det ofta att finnas betydande utsläpp av organiska lösningsmedel till atmosfären när produkten torkar eller botar. Detta är oönskade eftersom det bildar marknära ozon, tillägger hon.

Dessutom måste man tänka på inomhusklimatet. Även efter att färgen är torr kan farliga ämnen släppas.

Dålig dokumentation

Enligt Plessner bör en bra dokumentation ta itu med alla omständigheter som hon har nämnt.

Artikeln fortsätter under bilden.

Olika typer: Det finns många olika typer av färg för olika ändamål. Se till att du väljer en typ som håller länge och gör det grundläggande arbetet först.Foto: Foto: Producenter

- Det finns miljödeklarationer för ett antal utomhusfärger avsedda för mineraliska underlag, men miljödeklarationer är svåra att bedöma. Många moderna inredningsprodukter är svanmärkningen. Svanen innehåller varken utsläpp till inomhusluft eller en formell livscykelanalys, men har stora krav på innehåller farliga föreningar, säger hon.

Den saknade informationen är inte heller lätt att ladda upp.

- Vi publicerade förra året en studie där vi hade jämfört olika fasadmaterial, inklusive målade trefas. Studien bekräftad av målning är ett ämne som bör ges större uppmärksamhet. Även om produkterna läggs i tunna skikt kan de fortfarande vara en signifikant negativ faktor för hälsa och miljö. Den som vill vara miljövänlig, på en solid akademisk grund, är tyvärr inte lätt, säger seniorforskare.

- har omfattande krav

Kommunikationsdirektör Gro Ellen Linnaes på Svanen konstaterar att Svanens krav för lösningsmedel och andra problematiska ämnen är långt strängare än vad regeringen gör.

Därför anser hon att det är enkelt att hitta bra miljöval.

Enligt henne garanterar detta minimal avgasning och exponering från målningarna med detta märke.

- Vi har gjort en livscykelanalys av färgen, inklusive produktionsfasen, och anser att det viktigaste området för konsumenterna är vilka ämnen färgen innehåller och här har vi satt mycket omfattande krav, sade hon.

Linnås säger också att färgen består av cirka 30 ingredienser, vardera bestående av fyra till fem komponenter. Alla dessa krävs, nästan ner till molekylär nivå.

- Vi har så omfattande krav på ingredienserna och deras komponenter att det saknar relevans för sina egna krav på problem. De värsta ämnena är helt enkelt inte tillåtna i svanmärkt färg och kan inte separeras från en vägg målad med denna färg, säger hon.

Artikeln fortsätter under omröstningen.

Green färg

rådgivare Håkon Lindahl Future i våra händer tror det viktigaste du bör tänka på när man ska måla är att se till att det blir en längre tid.

- All färg betalar miljön och ger avgaser i större eller mindre utsträckning. Därför är det lämpligt att göra ordentlig grunden, välj en färg av god kvalitet, och välja en färg som du tror att du kan leva med i många år, sade han.

När det gäller linolja är Lindahl övertygad om att det blir det bästa miljöalternativet.

- För det första kan det vara mer komplicerat att måla med, och hållbarheten kan vara sämre än för traditionell färg. För det andra är linolja tunnare med terpentin, vilket kan vara så skadligt för andra lösningsmedel.

ADVERT

Mest populära