All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Måste du ansöka om tillstånd?

Den nya plan- och bygglagen är inte så nytt längre, och slutligen starta behandlingstiden i kommunerna att närma gamla längder. Ändå är osäkerheten hög bland husägare och hantverkare om vad man kan och inte kan göra, och när man ska söka och när det kan bli.

Självgjorda och omtyckta?

Allmänt tillåter lagen att byggnadsarbetet delas upp i tre typer. För det första har du mindre arbete, du behöver inte ansöka om tillstånd, och du kan själv göra det. Exempel på sådana arbeten är:

  • Fristående byggnad mindre än 10 kvadratmeter och mindre än tre meter i höjd och 2,5 meter hög. Avståndet till andra byggnader måste vara minst en meter och avståndet till närmaste fyra meter.
  • Enkla fasadförbättringar som omkopplingspanel, fönster- eller fjärrknapp.
  • Flytta eller sätt upp nya, icke bärande väggar.
  • Moving extractor, inrätta kanaler (maximalt en meter i diameter) bygga en bastu, kylrum, utomhus öppen spis, vindskydd (max 1, 8 meter hög och fem meter lång)
  • Skapa parkeringsplats vid stuga eller hus för högst två bilar <999 > Bygg upp till en meter hög stödvägg och ändra terrängnivån med upp till en meter.
  • Observera att du inte kan byta till exempel ett sovrum för ett kök utan tillstånd.

Du kan enkelt bli av med pappersbruket när du arbetar med inmatning, rivning, borttagning och liten storlek. Men även om du kan göra jobbet själv utan att ansöka om lag, betyder det inte att du kan göra vad du vill. Det utförda arbetet måste överensstämma med lagar och förordningar, även om du bygger dig själv. Det betyder att som utvecklare (tidigare Builder), till exempel, är ansvarig för att se till att avståndet till grann gränsen följer lagen, att det inte är inbyggd i kommersiella lokaler i källaren om området är endast planlagd för bostadsändamål eller byggnadsverk inte är i korrekt tekniskt skick. Det här är ofta regler och regler som kan variera från kommun till kommun. Det är därför en fördel om du är i kontakt med kommunen om du är osäker på reglerna.

Mindre arbete med meddelande

Mera omfattande arbete måste byggas. Det innebär att du måste meddela skriftligt och bifoga viktig information såsom ritningar, terrängkarta, granne anmälan etc. Även uppförandet av byggnader som faller under meddelandet inte frågor kräver att du använder godkända yrkesverksamma att själva bygget, vilket gör dokumentkraven (bl a. ritningar) och fylla i formuläret så att fler arrangörer måste söka tekniskt bistånd. Om du inte hör från kommunen inom tre veckor efter det att meddelandet levereras, kan du börja byggandet inte klagomål granne mottagits inom två veckor efter berörda grannar har mottagit en anmälan till grannar.

Typiska rapporter konstruktioner är:

Enkel fristående byggnad, inte stallar, med en bruttoarea på upp till 30 kvadratmeter (såsom ett garage) eller av enstaka additioner som uppehållsrum.

  • Jordbruksbyggnader och byggnader för icke-lantbruksdjur
  • Stora ansökningar om ansökan

Om kommunen begär det eller dess grannar klagar, måste du lämna in en ansökan om byggnaden. Detta gäller även om byggprojektet är så omfattande att lagen fortfarande kräver en ansökan. Det kan vara för bostäder, stora garageverk, stort planeringsarbete, rörbeslag etc. Processen kommer att vara längre där du måste gå igenom en preliminär konferens, ansöka om ramtillstånd och starttillstånd innan du kan börja bygga byggnaden. För det andra måste byggnaden byggas av en som är godkänd av kommunen för den aktuella typen av byggnadsarbete.

Alla byggnader som kräver en ansökan kräver också att du som promotor anger en ansvarig sökande som är eller under processen är godkänd av myndigheterna att ta ansvar för denna typ av projekt. Ansvarig sökande måste vara ett företag, vilket innebär att den enskilda egenföretagaren är utesluten från att vara en ansvarsfull sökande. Det betyder också i princip att du inte kan utföra denna typ av arbete själv. Det enda undantaget är att du kan dokumentera som god erfarenhet från tidigare projekt som kommunen accepterar att du bygger dig själv. Men då måste du också hitta någon som är godkänd av kommunen, till exempel. ansvarig sökande, att vara oberoende kontroller av det arbete som utförs. Troligtvis måste du förvänta dig att betala för att få någon att tillhandahålla den tjänsten.

Läs mer om bygg- och sökprocessen här.

Ledsen â? ?? Denna artikel är inte längre tillgänglig.

ADVERT

Mest populära