All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Har du giftiga levande växter?

Giftinformationen mottar årligen cirka 40 000 förfrågningar från allmänheten om eventuell förgiftning. Mer än 60 procent av förfrågningarna är från allmänheten, medan de återstående förfrågningarna kommer från hälsovården.

Den vanligaste förgiftningen hos barn: Symptom och behandlingar

De flesta förfrågningar som Poison Information mottog gäller akuta exponeringar. det vill säga det har funnits en situation där det finns misstankar om intag av giftiga ämnen. De flesta akuta fall är olyckliga, även om en stor andel är självtillförd - särskilt i ungdomar.

Cirka hälften av ansökningarna om akuta förgiftningsfall gäller barn under 10 år och det är barnen mellan ett och fyra år som utgör den största gruppen.

Och bland de ämnen som samtalet berör, utgör växter den största gruppen.

Bland de vanligaste stucco-plantorna i norska hem finns St. Paulia, Fire top, Chrysanthemum, Azalea, Begonia, Orchid och julstjärna. Vet du om dessa är giftiga eller säkra, om bägaren ska vara så uppfinningsrik att äta dem? Kontrollera din kunskap om giftiga levande växter i testet.

Ledsen â? ?? Denna artikel är inte längre tillgänglig.

ADVERT

Mest populära