All egendom: trädgård, kök, inredning >> Interiör

Vågar du skapa rum på vinden utan kunskap?

Ett fritt tak representerar en stor potential i ett hem. Insidan av vindusrummet ökar både bostadsområde, verktyg och försäljningsvärde.

Kostnadsskador

Varje år orsakar processskadande byggskador det norska samhället flera miljarder kronor. Många av dessa byggskador uppstår i samband med tak. Den stora delen av skadorna kunde emellertid ha undvikits med korrekt planering och utförande.

- När du skapar ett rum på vinden är det särskilt viktigt att isolera, ventilera och täta taket ordentligt innan installationen påbörjas. Den rätta lösningen beror på hur konstruktionen är i grunden, förklarar seniorkonsult Jan Chr. Krohn hos SINTEF Byggforsk.

Boka "Gör rum på vinden" ger råd om vilka lösningar du ska välja på din vind, vad du kan göra själv och vad en professionell hantverkare ska göra. Lösningarna bygger på SINTEF Building Researchs långvariga erfarenhet av att kartlägga vanliga byggskador på loftet och andra möblerade rum.

Bra råd

Att skapa ett rum på vinden visar hur värdelösa husägare och hantverkare ska komma upp när de ska hyra ett loft. Boken ger bland annat råd:

• takhöjd

• Öppen spis politik

• Utrymningsvägar

• Isolering i taket

• Uppbyggnad av golv, tak och väggar

Utgångspunkten kan vara ett nytt hus Det finns en takarbetare eller ett befintligt hus med potential på vinden.

Uppdaterad enligt TEK10

Böckerna i faktumserien från SINTEF Building Research är olika självständiga böcker. De visar hur skikten av tak, väggar och golv måste byggas upp under och bakom de synliga ytorna. Lösningarna uppfyller planerings- och bygglagstiftningen.

Böckerna innehåller siffror som kan användas både som en arbetsbeskrivning, en kontraktsgrund mellan husägare och hantverkare eller som dokumentation i ett byggnadsfall. Rummet på vinden har nyligen uppdaterats enligt Building Technology Regulations (TEK10).

Skapa ett rum på vinden kan köpas hos SINTEF Byggforsk Nettbokhandel.

ADVERT

Mest populära