All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Reparera inte röret själv.

Text: Nina Granlund Sæther

När en ugn byts ut, ska hålet i vilket rökröret rörs inte passa rökröret på den nya ugnen. Fiskebollar passar ofta exakt i sådana hål, och många väljer att använda metalldukar, nålfilt eller tyg som tätningsmedel. Det kan leda till eld.

Rörväggens tjocklek ska vara lika överallt, och hålet förseglas med samma material som röret som ursprungligen gjordes av. Det betyder att om det finns hål i ett tegelrör med 10 centimeter tjocka väggar, måste hålet vara murverk igen med tegelstenar av samma tjocklek.

Det finns mycket fusk på förseglingsmaterial i rör. Och för brandkåren är det svårt att upptäcka misstag om det är ett tunt lager av kyss över. Det är dock absolut förbjudet att använda burkar, nålfilt och trowels. Röret försvagas när rörväggarna inte har den tjocklek de borde ha. Nålfilt och tyg kan lätt antändas, och giftig gas och flammor kan tränga in i rörväggen.

Kontrollera om eldstad och rör är godkända

Observera att eldstängda eldstäder och rör säljs från Östeuropa utan norska godkännande. Om du köper en ny eldstad eller ett rör som saknar instruktioner eller märkningar finns det anledning att vara i tjänst. Piper utan adekvat märkning testas knappast i förhållande till de krav som bara gäller i landet, vilket är strängare än någon annanstans i Europa. Det är ägarens ansvar att se till att du har godkända eldstäder och rätt typ av skorsten.

Det finns många olika ugnar och lika variationer i installation och plats. Använd en med kompetens inom området för att göra jobbet och se till att du får dokumentation att ugnen är installerad enligt gällande regler. Det är ditt bevis på att allt är okej.

Ägaren ansvarar för husägarens ansvar.

Det är hushållers ansvar att se till att kvalificerad personal kontrollerar rör och eldstäder. Nya eldstäder och väsentliga förändringar måste rapporteras till kommunen.

  • Alla som äger en eldstad måste se till att den är byggd, utrustad och underhållen i enlighet med gällande brandskyddsåtgärder och brandbekämpningslagar.
  • Underhåll måste ske regelbundet och av kvalificerad personal.
  • Ägarna måste se till att rören och eldstäderna fungerar enligt föreskrifterna. Vid fel eller brister som uppenbarligen kan öka risken för brand, använd inte värmesystemet.
  • Det är ägarens ansvar att se till att rök- och brandcellbegränsande byggnadsdelar är alla och utan hål och fungera som de borde.
  • Vid installation av en ny eldstad eller andra väsentliga förändringar i förbränningsanläggningen är ägaren skyldig att anmäla till kommunen.
  • Se till att hela förbränningsanläggningen är tillgänglig så att den kan sötas tillfredsställande.
  • Kommunen ska åtminstone vart fjärde år se till att förbränningsanläggningen och rökkanalerna inspekteras, fungerar som avsedda och inte orsakar brand eller annan skada. Annars kommer det att övervakas och övervakas efter behov.
  • Enligt lagen ska sopmaskinen överväga förbränningsanläggningen i förhållande till brandsäkerheten. Om fel upptäcks som inte kan korrigeras på platsen måste sopmaskinen lämna en skriftlig återkoppling till ägaren med en tidsgräns för rättelse.

Källa: Förordningar om brandskydd och övervakning, Brand- och explosionsskyddslagen

ADVERT

Mest populära