All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Lån inte över skorstenen!

Det är inte bara lön och skuld som avgör hur mycket du kan räkna med att få lånet.

Fastigheter ger större säkerhet

Räntorna på lån till bostäder är lägre än andra typer av lån. Det beror på att bankerna förväntar sig att fastigheter ska ge bättre säkerhet för utlåningspengarna än till exempel bilar och möbler (konsumentlån).

För att säkerställa banker och låntagare situation rekommenderar FSA att ingen kommer att låna ut mer än 80 procent av försäljningsvärdet førsteprioritetslån. Det vill säga att lån som är berättigade att täcka först att leva, till exempel har varit konkurs.

Om du inte har eget kapital eller inte kan hämta lån i annan fastighet, måste du hämta 2: a hypotekslån och i vissa fall också 3. inteckning på återstående köpeskilling. Detta ger bankerna mindre säkerhet för det lånade beloppet och du måste därför betala högre räntor på sådana lån.

Många finansinstitut ger dock lån till mer än 80 procent av värdet. Det gäller exempelvis vissa bankers lån till ungdomar som har ett BSU-konto (bostadsbesparingar för ungdomar) i samma bank.

Räntehöjning

Kom ihåg att ta hänsyn till både räntehöjningar och förändringar i familjeinkomst. Konsumentrådet rekommenderar att du borde tolerera att räntorna stiger med 2 till 3 procent över en femårsperiod, även om familjen skulle få en lägre inkomst.

ADVERT

Mest populära