All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Låt dig inte lura när du hyrar!

Låt dig inte lura när du hyr!

  1. Önskelista

Det kan vara en mardröm att få en lägenhet på hyresmarknaden idag. Det kommer snart att bli en evig kamp mot andra hyresgäster och vandra hyresvärdar, och det borde ske för att hålla huvudet kallt när du känner att drömlägenheten kommer att försvinna framför dina ögon.

Du måste vara medveten om ditt ansvar, det finns alltid många oärliga själar som skumar skummen på en överhettad marknad och de kommer att göra sitt bästa för att få dig rätt på kroken. Om du använder sunt förnuft i stridens sinne kommer du alltid att få det bästa ut, åtminstone på lång sikt.

Referenser

Om du har varit hyresgäst tidigare och haft ett bra förhållande till ditt tidigare hem, är det här en stor fördel.

Tänk på att många privata hyresvärdar ofta är så osäkra som du. Naturligtvis vill de ha en hög hyra, men det finns fortfarande många som väljer att minska hyran för att få "stabila människor" under taket. är ett faktum att du ska använda, sälja dig själv!

Se till att du har ett skriftligt "certifikat" från din tidigare hyresvärd. Om du inte har avgjort detta i förväg, borde du åtminstone fråga din tidigare värd om du kan ange sitt namn och telefonnummer, så att hyresvärden kan få en bekräftelse på att du litar på.

Kontrakt

Använd alltid ett skriftligt leasingavtal och läs det noggrant innan du signerar det, vilket sparar dig mycket problem. DinSide leasing är gratis och kan laddas ner från våra sidor.

Både hyresvärden och dig som hyresgäst kan kräva ett skriftligt leasingavtal, och det räcker att en av er kräver det.

Vi rekommenderar att hyresavtalet avslutas. Det vill säga, båda parter har rätt att säga upp avtalet. Om du till exempel slutar ett avtal om att hyra en tvåårig lägenhet utan uppsägning, är du inledningsvis bunden att betala hyra för hela hyresperioden, även om du vill flytta innan tvåårsperioden har löpt ut.

Vi rekommenderar därför att ingå ett avtal som tydligt anger hur länge uppsägningstiden är. Om du inte skriver in en skriftlig leasing finns det regler i bostadslagen som gäller.

Du kan bestämma hur länge uppsägningsperioden ska vara. Om du inte har gjort det ska uppsägningstiden vara minst 30 dagar då uppehållet är upp till 2 rum, för andra hyror är uppsägningstiden 4 månader.

Om hyresgästen slutar avtalet ska uppsägningen alltid vara skriftlig. Som hyrestagare kan du säga upp avtalet muntligt, men det rekommenderas att lämna skriftlig uppsägning som bevis.

Hyran

Som utgångspunkt har hyresvärden rätt att hävda ett marknadspris för hyran och med dagens blåsade bostadsmarknad är det självklart att det kan vara stort i de mest populära bostadsområdena.

Det måste finnas en rättslig grund för hyresavtalet så att hyresvärden kan öka hyran under kontraktsperioden. Det rekommenderas att hyran ökar en gång per år i enlighet med konsumentprisindexet.

Om det inte finns någon sådan rättslig grund i avtalet måste hyresvärden anmäla en hyresökning med en tidsfrist som motsvarar uppsägningstiden. Om hyresgästen inte accepterar höjningen av hyran, måste hyresvärden gå till hyresgästens vanliga uppsägning för att säga upp hyresavtalet.

Betalning av hyran

Betalning av hyran kommer att ske på det ställe hyresvärden har bestämt. Du har dock fortfarande rätt att betala per bank eller post.

Extra arbete

I många hyreskontrakt överens om att andra förmåner utöver hyran, såsom gräsklippning, barnomsorg, handling eller skotta.

Detta kan vara en bra för både dig och hyresvärden, men se till att med alla medel att omfattningen av en sådan ytterligare ersättning som anges i avtalet. Arbete som utförs utanför kontraktet är föremål för nedsatt hyra, trots allt betalar du för att bo där och ska inte vara fria arbetskraft för avlidna hyresvärdar.

Använd huvudet och se till att du inte används, det bästa är att vara flexibel. Ett bra förhållande mellan dig och hyresvärden kommer både att tjäna.

Deponering

Det här är en punkt där du bör vara extra försiktig! Många hyresvärdar bryter mot regeln att depositionen bör sättas i deposition, och att intresset skall tillfalla leasetagaren. Detta kan bero på okunnighet om reglerna, men också att de försöker lura dig. Var försiktig!

Hyresvärden har rätt att kräva ett belopp motsvarande 6 månaders hyran i insättningen. Insättningen kommer att vara alltid placerad på ett blockerat konto hos hyresgäster eller båda parter. Depositionen är emellertid tillhör dig som hyresvärd, och enligt lagen kommer räntesatserna att höjas till dig. Se därför till att insättningen är deponerad i ett blockerat konto, fråga din bank för hjälp!

Se till att du inte deponerar en insättning och insättning på samma konto.

Nr

av parterna kan göra sig av med insättningen på egen hand. Hyresvärden måste i enlighet med lagen meddela inom 14 dagar efter uppsägning av hyresavtalet för fel han anser hyresgästen ansvarar för. Betalning av insättningen kräver samtycke från den andra parten,

eller ett domstolsbeslut. På egen hand kan hyresvärd endast ta skydd i depositionen för skyldig hyra och brist på tvätt och städning. Alla andra uttag kräver därför ditt samtycke. Två månader efter det att hyresavtalet har upphört, kan hyresgästen göra anspråk på hela insättningen plus ränta som betalats. Du kan också kräva att insättningen betalas om hyresvärden

inte har lämnat in rättsliga förfaranden före utgången av denna tvåmånadersperiod. Om hyresvärden sätter in insättningen i sin egen ficka kan detta anses vara ett brott och straffas.

När du går in

Gå igenom lägenheten tillsammans med hyresvärden när du tar över. Skriv ner eller ta en bild av alla upptäckta skador och brister.

Om du hittar fler fel och saknas efter att du har flyttat in, vänligen anmäl dig till hyresvärden inom 14 dagar efter att du blev medveten om dem. Behaga smärtsamt korrekt vid denna tidpunkt, så att du minskar risken för att det går i konflikt med hyresvärden.

Sekretess

Hyresvärden har

inte tillåtet att låsa in i din lägenhet utan tillstånd. Undantaget är om det har skett en skada som kräver omedelbar reparation, såsom vattenläckage. Hyresvärden har annars rätt till överenskomna inspektioner och avtalat underhåll. Alla andra besök i din lägenhet uppfattas i grund och botten som en kränkning av privatlivet.

Underhåll

Underhållet beskrivs i bostadslagen. I

DinSide leasingavtalet är det ett utdrag ur reglerna, men kom ihåg att det är möjligt att komma överens om att hyresgästen kommer att ha större underhållsplikt än vad lagen anger. En sådan förlängd underhållsskyldighet bör i detta fall uttryckligen anges i avtalet. Många hyresvärdar räknar med att få fastigheten i perfekt skick,

utan spår av slitage, och det kan snabbt bli en mycket obekväm situation för dem som hyr. Kom ihåg att hyresvärdar

inte får anspråk på ersättning för normalt slitage. Eventuellt hot om att hämta delar av insättningen på denna grund kan därför snabbt återlämnas med hänvisning till bostadslagen. Otillbörlig uppsägning

En uppsägning måste uppfylla vissa formella krav och vara faktiskt och rimligt. Det räcker inte i sig att hyresvärden inte gillar dig.

Vad menas med en rimlig och rimlig uppsägning?

?? En rimlig och rimlig uppsägning finns, till exempel om du ständigt bryter mot arbetsordningen, lägger för hårt eller standard på hyresbetalningen över tiden.

Uppsägningen måste också innehålla information om hyresgästens rätt att åtala. Om inte, är uppsägningen ogiltig.

Kortsiktiga kontrakt - Frestande men farligt

Många elever vill ingå kortfristiga kontrakt. Det är ofta frestande att veta att du kan flytta till grönare jaktfält med kort varsel. Vad du måste komma ihåg är dock att allt fler hyresvärdar har börjat använda medvetna kortsiktiga kontrakt.

Anledningen är att de får ett mycket lättare jobb att ställa upp hyran. Om du vill fortsätta din hyra måste du betala en mycket högre hyra än vad du ursprungligen hade.

Om du har hittat en lägenhet som du vet kommer du att vara bekväm med, var säker på att få ett märkbart långsiktigt kontrakt. En månads ömsesidig uppsägning är vanlig. Var därför särskilt uppmärksam på denna punkt i hyresavtalet.

Ledsen â? ?? Denna artikel är inte längre tillgänglig.

Om du vill ha ett kort häfte som du kan se på, tryck på länken längst upp till höger om artikeln. Också, kom ihåg att du kan få DinSides leasing gratis.

ADVERT

Mest populära